czech english

Robocode

battle tanks simulation in Java, free (no source)

Robocode is a fun programming game that teaches Java by letting you create Java „Robots,” real Java objects that battle out on the screen against other robots. Robocode, with its snazzy graphics and hyper battles, is similar to a combination of Logo and CoreWars. While playing Robocode, you will learn how to write Java code, how to handle events, how to create inner classes, and more.


Začínáme s Robocode — první robot, základy řízení
Robot je v podání Robocode jednoduchý tank se dvěma pásy, otočným dělem a radarem. Ukážeme si, jak vytvořit kontroler a vysvětlíme si základní příkazy pro jeho ovládání. Po přečtení tohoto článku byste měli být schopni vytvořit ovládací program robota, který bude schopen jednoduchých pohybů a detekce nepřátelských tanků včetně „akcí nutných pro přežití”


http://robocode.sourceforge.net/