czech english

Player/Stage

device interface and simulator

Player is a language- and platform-independent networked robot/sensor device interface. Stage provides a population of simulated devices with visualization and logging tools. Tested on several OSs, PS aims for POSIX compliance.


Seznámení s Playerem — první krok k softwarové kompatibilitě
Že existuje nějaký Player/Stage je na robotika.cz zmíněno už od roku 2003. Uteklo však více jak pět let a za tu dobu se stal tento software velmi populární. Co je na něm tedy tak „světového”? V tomto článku popíšeme jednu z cest, která k Player/Stage vede.


http://playerstage.sourceforge.net/