czech english

Player/Stage

device interface a simulator

Player je na jazyku či platformě nezávislý síťový robot/senzor device interface. Stage poskytuje populaci simulovaných zařízení a vizualizační a logovací pomůcky. Testováno na několika operačních systémech, PS usiluje o soulad s normou POSIX.


Seznámení s Playerem — první krok k softwarové kompatibilitě
Že existuje nějaký Player/Stage je na robotika.cz zmíněno už od roku 2003. Uteklo však více jak pět let a za tu dobu se stal tento software velmi populární. Co je na něm tedy tak „světového”? V tomto článku popíšeme jednu z cest, která k Player/Stage vede.


http://playerstage.sourceforge.net/