czech english

LTI-Lib

knihovna pro analýzu obrazu

LTI-Lib je objektově orientovaná knihovna algoritmů a datových struktur, které se často uplatňují při analýze obrazu a počítačovém vidění. Tuto knihovnu používá mnoho výzkumných projektů zabývajících se zejména robotikou, rozpoznáváním objektů, znakovou řečí a rozpoznáváním gest. Hlavním cílem LTI-Lib je poskytnout objektově orientovanou knihovnu v jazyce C++, která usnadní sdílení kódu a jeho údržbu a zároveň poskytne algorimy dostatečně rychlé pro použití ve skutečných aplikacích.


http://ltilib.sourceforge.net