czech english

YACAS

yet another computer algebra system

YACAS je obecný algebraický systém určený pro symbolickou manipulaci s matematickými výrazy. Používá svůj programovací jazyk pro symbolické i numerické výpočty. Součástí systému je i knihovna skriptů implementující mnoho symbolických algebraických operací; algoritmy implementující další operace mohou být jednoduše přidány.


http://yacas.sourceforge.net/