czech english

Crystal Space

knihovna pro 3D grafiku, SDK pro vývoj her, LGPL

Crystal Space je přenositelný 3D kit pro vývoj her, naprogramovaný v jazyce C++. Podporuje šest stupňů volnosti, barevné světla, mipmapping, portály, zrcadla, alfa-průhlednost, reflexní povrchy, 3D sprite (snímkovou či skeletální animaci), procedurální textury, částicové systémy (particle systems), svatozáře (halos), objemovou mlhu (volumetric fog), skriptování (Python a jiné jazyky), 16-bitovou i 32-bitovou barevnou hloubku, práci s fonty, OpenGL i vlastní softwarový renderer, hierarchické transformace…


http://crystal.sourceforge.net