czech english

Darwin2K

Simulace a automatický návrh robotů

Darwin2K je open-source toolkit pro simulaci a automatický návrh robotů. Skládá se ze simulační části a evolučního algoritmu, který je schopen automaticky syntetizovat a optimalizovat návrhy robotů podle požadovaných kriterií. Darwin2K používá k reprezentaci robotů Parameterized Module Configuration Graph (PMCG). Robot se tedy skládá z modulů, kde každý může obsahovat parametry blíže specifikující jeho vlastnosti (např. výkon motoru, velikost kloubu atd.). Můžete si navrhnout robota vlastního nebo nechat Darwin2K zhotovit model z vámi vybraných modulů pro vámi zadaný úkol.


http://darwin2k.sourceforge.net/