czech english

Speed Dreams — pokročilý simulátor závodních aut
Speed Dreams je fork Torcsu, oblíbeného open source simulatoru zavodních aut. Jeho cílem je implementovat nové prvky, auta, dráhy a AI soupeře a realizovat tak zábavnější hru pro hráče. Zároveň se vylepšila vizualizace i fyzikální simulace.

Darwin2K — Simulace a automatický návrh robotů
Darwin2K je open-source toolkit pro simulaci a automatický návrh robotů. Skládá se ze simulační části a evolučního algoritmu, který je schopen automaticky syntetizovat a optimalizovat návrhy robotů podle požadovaných kriterií. Darwin2K používá k reprezentaci robotů Parameterized Module Configuration Graph (PMCG). Robot se tedy skládá z modulů, kde každý může obsahovat parametry blíže specifikující jeho vlastnosti (např. výkon motoru, velikost kloubu atd.). Můžete si navrhnout robota vlastního nebo nechat Darwin2K zhotovit model z vámi vybraných modulů pro vámi zadaný úkol.

Tekkotsu — aplikační framework pro robotické platformy
„Tekkotsu” v Japonštině znamená „železné základy” a často se používá zejména v kontextu konstrukce budov. Stejně tak tento programový balík si dává za cíl poskytnout strukturu, na které je možné dále stavět. Postará se o low level či rutinní úkoly a umožní vám soustředit se více na ty části specifické pro vaši aplikaci. Tekkotsu má objektově orientovanou architekturu založenou na posílání zpráv a je implementováno v C++, zejména pro roboty AIBO.

CARMEN — Carnegie Mellon Robot Navigation Toolkit
CARMEN je soubor open-source programů pro řízení mobilních robotů. CARMEN je modularní software poskytujicí základní navigační prostředky zahrnující: low level řízení robota a senzorů, vyhýbání se překážkám, lokalizace, plánování cesty, sledování lidí (people-tracking) a mapování.

Robocode — simulace tankové bitvy v Javě
Robocode je zábavná programovací hra. Autoři si dali za cíl vytvořit nástroj, který by pomáhal při výuce programovacího jazyka Java. Jak víme již od Komenského, nejlepší je „škola hrou” – a proto vytvořili hru. A ne ledajakou! Robotickou! Díky tomu, že je program zaměřen na výuku Javy, je poměrně jednoduché vytvořit něco, co se pohybuje a střílí a proto se závislost dostavuje poměrně brzy. Hraním Robocode se naučíte jak psát kód v Javě, jak zpracovávat události, vytvářet vnitřní třídy a podobně, ale také jak programovat roboty, zpracovávat data ze senzorů, vytvářet mapy…

Player/Stage — device interface a simulator
Player je na jazyku či platformě nezávislý síťový robot/senzor device interface. Stage poskytuje populaci simulovaných zařízení a vizualizační a logovací pomůcky. Testováno na několika operačních systémech, PS usiluje o soulad s normou POSIX.

MSL — Motion Strategy Library
Knihovna MSL umožňuje jednoduchý vývoj a testovaní algoritmů pro plánování pohybu, které najdou své uplatnění v různých aplikacích. Softwarová architektura je objektově orientovaná a celkový design je velmi modulární. V současné době MSL obsahuje plánovače založené na algoritmu Rapidly-exploring Random Trees (RRTs), Probabilistic Roadmaps (PRMs) a Forward Dynamic Programming (FDP).

YACAS — yet another computer algebra system
YACAS je obecný algebraický systém určený pro symbolickou manipulaci s matematickými výrazy. Používá svůj programovací jazyk pro symbolické i numerické výpočty. Součástí systému je i knihovna skriptů implementující mnoho symbolických algebraických operací; algoritmy implementující další operace mohou být jednoduše přidány.

Crystal Space — knihovna pro 3D grafiku, SDK pro vývoj her, LGPL
Crystal Space je přenositelný 3D kit pro vývoj her, naprogramovaný v jazyce C++. Podporuje šest stupňů volnosti, barevné světla, mipmapping, portály, zrcadla, alfa-průhlednost, reflexní povrchy, 3D sprite (snímkovou či skeletální animaci), procedurální textury, částicové systémy (particle systems), svatozáře (halos), objemovou mlhu (volumetric fog), skriptování (Python a jiné jazyky), 16-bitovou i 32-bitovou barevnou hloubku, práci s fonty, OpenGL i vlastní softwarový renderer, hierarchické transformace…

LTI-Lib — knihovna pro analýzu obrazu
LTI-Lib je objektově orientovaná knihovna algoritmů a datových struktur, které se často uplatňují při analýze obrazu a počítačovém vidění. Tuto knihovnu používá mnoho výzkumných projektů zabývajících se zejména robotikou, rozpoznáváním objektů, znakovou řečí a rozpoznáváním gest. Hlavním cílem LTI-Lib je poskytnout objektově orientovanou knihovnu v jazyce C++, která usnadní sdílení kódu a jeho údržbu a zároveň poskytne algorimy dostatečně rychlé pro použití ve skutečných aplikacích.

ODE — Open Dynamics Engine
ODE je volně šiřitelná knihovna pro simulaci dynamiky pevných těles s několika stupni volnosti: auta, chodící příšerky, pohyblivé objekty ve virtuálním světě atd. Jedná se o rychlou a snadno přenositelnou knihovnu. Nabízí různé typy spojů, nastavní tření a zabudovanou detekci kolizí.

OGRE — Object-Oriented Graphics Rendering Engine
OGRE je 3D engine napsaný v C++, navržený pro usnadnění práce vývojářům her a prezentaci 3D hardware. Knihovní třídy abstrahují všechny detaily použitých systémových knihoven jako je Direct3D nebo OpenGL. ORGE nabízí rozhraní postavené na objektech ve scéně a dalších intuitivních třídách.

OpenCV — knihovna pro analýzu obrazu
OpenCV je svobodná a otevřená multiplatformní knihovna pro manipulaci s obrazem. Cílem OpenCV je podpořit komerční využití počítačového vidění pro interakci člověk-stroj, robotiku, monitorovací a bezpečnostní systémy. OpenCV nabízí otevřenou infrastrukturu zpracování obrazu pro širokou veřejnost. Původně byla vytvořena firmou Intel s motivací využití vysokých výkonů nových procesorů.

RARS — Robot Auto Racing Simulator
RARS je simulator robotických autíček. Nabízející soutěžní prostředí pro programátory, hlavně v oblasti aplikace umělé inteligence a adaptivního řízení v realném čase. Skládá se ze simulace fyzikálního modelu závodních aut, grafické prezentace okruhu a oddělených řídících programů pro jednotlivé robotické řidiče v každém autě. Veškerý RARS software je zdarma a je veřejný.

TORCS — The Open Racing Car Simulator
TORCS je 3D simulátor závodních aut postavený na OpenGL. Úkolem je naprogramovat robotické řidiče, kteří pak mezi sebou soutěží. Hry se můžete zůčastnit přímo i Vy pomocí volantu, klávesnice či myši. TORCS běží na Linuxu a Windows. K dispozici je 17 různých aut, 21 závodních drah, více jak 20 soupeřů. Nechybí grafické efekty s osvětlením, kouřem, stopy po pneumatikách nebo žhnoucí brzdící destičky. Simulace samotná řeší jednoduchý model poškození, kolize, vlastnosti kol a pneumatik, aerodynamiku atd.

Pošlete email redakci.
Všechny materiály, které máme k dispozici, jsou již součástí článku, na který reagujete (tj. pokud tam tedy není např. plánek na stavbu, je to proto, že nic takového nemáme).

Vaši zprávu se bohužel nepodařilo odeslat, ale můžete nám napsat sami na adresu

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána

Pro odeslání formulář je třeba mít zapnutý javascript.