czech english

Speed Dreams — pokročilý simulátor závodních aut
Speed Dreams je fork Torcsu, oblíbeného open source simulatoru zavodních aut. Jeho cílem je implementovat nové prvky, auta, dráhy a AI soupeře a realizovat tak zábavnější hru pro hráče. Zároveň se vylepšila vizualizace i fyzikální simulace.

Darwin2K — Simulace a automatický návrh robotů
Darwin2K je open-source toolkit pro simulaci a automatický návrh robotů. Skládá se ze simulační části a evolučního algoritmu, který je schopen automaticky syntetizovat a optimalizovat návrhy robotů podle požadovaných kriterií. Darwin2K používá k reprezentaci robotů Parameterized Module Configuration Graph (PMCG). Robot se tedy skládá z modulů, kde každý může obsahovat parametry blíže specifikující jeho vlastnosti (např. výkon motoru, velikost kloubu atd.). Můžete si navrhnout robota vlastního nebo nechat Darwin2K zhotovit model z vámi vybraných modulů pro vámi zadaný úkol.

Tekkotsu — aplikační framework pro robotické platformy
„Tekkotsu” v Japonštině znamená „železné základy” a často se používá zejména v kontextu konstrukce budov. Stejně tak tento programový balík si dává za cíl poskytnout strukturu, na které je možné dále stavět. Postará se o low level či rutinní úkoly a umožní vám soustředit se více na ty části specifické pro vaši aplikaci. Tekkotsu má objektově orientovanou architekturu založenou na posílání zpráv a je implementováno v C++, zejména pro roboty AIBO.

CARMEN — Carnegie Mellon Robot Navigation Toolkit
CARMEN je soubor open-source programů pro řízení mobilních robotů. CARMEN je modularní software poskytujicí základní navigační prostředky zahrnující: low level řízení robota a senzorů, vyhýbání se překážkám, lokalizace, plánování cesty, sledování lidí (people-tracking) a mapování.

Robocode — simulace tankové bitvy v Javě
Robocode je zábavná programovací hra. Autoři si dali za cíl vytvořit nástroj, který by pomáhal při výuce programovacího jazyka Java. Jak víme již od Komenského, nejlepší je „škola hrou” – a proto vytvořili hru. A ne ledajakou! Robotickou! Díky tomu, že je program zaměřen na výuku Javy, je poměrně jednoduché vytvořit něco, co se pohybuje a střílí a proto se závislost dostavuje poměrně brzy. Hraním Robocode se naučíte jak psát kód v Javě, jak zpracovávat události, vytvářet vnitřní třídy a podobně, ale také jak programovat roboty, zpracovávat data ze senzorů, vytvářet mapy…

Player/Stage — device interface a simulator
Player je na jazyku či platformě nezávislý síťový robot/senzor device interface. Stage poskytuje populaci simulovaných zařízení a vizualizační a logovací pomůcky. Testováno na několika operačních systémech, PS usiluje o soulad s normou POSIX.

MSL — Motion Strategy Library
Knihovna MSL umožňuje jednoduchý vývoj a testovaní algoritmů pro plánování pohybu, které najdou své uplatnění v různých aplikacích. Softwarová architektura je objektově orientovaná a celkový design je velmi modulární. V současné době MSL obsahuje plánovače založené na algoritmu Rapidly-exploring Random Trees (RRTs), Probabilistic Roadmaps (PRMs) a Forward Dynamic Programming (FDP).

YACAS — yet another computer algebra system
YACAS je obecný algebraický systém určený pro symbolickou manipulaci s matematickými výrazy. Používá svůj programovací jazyk pro symbolické i numerické výpočty. Součástí systému je i knihovna skriptů implementující mnoho symbolických algebraických operací; algoritmy implementující další operace mohou být jednoduše přidány.

Crystal Space — knihovna pro 3D grafiku, SDK pro vývoj her, LGPL
Crystal Space je přenositelný 3D kit pro vývoj her, naprogramovaný v jazyce C++. Podporuje šest stupňů volnosti, barevné světla, mipmapping, portály, zrcadla, alfa-průhlednost, reflexní povrchy, 3D sprite (snímkovou či skeletální animaci), procedurální textury, částicové systémy (particle systems), svatozáře (halos), objemovou mlhu (volumetric fog), skriptování (Python a jiné jazyky), 16-bitovou i 32-bitovou barevnou hloubku, práci s fonty, OpenGL i vlastní softwarový renderer, hierarchické transformace…

LTI-Lib — knihovna pro analýzu obrazu
LTI-Lib je objektově orientovaná knihovna algoritmů a datových struktur, které se často uplatňují při analýze obrazu a počítačovém vidění. Tuto knihovnu používá mnoho výzkumných projektů zabývajících se zejména robotikou, rozpoznáváním objektů, znakovou řečí a rozpoznáváním gest. Hlavním cílem LTI-Lib je poskytnout objektově orientovanou knihovnu v jazyce C++, která usnadní sdílení kódu a jeho údržbu a zároveň poskytne algorimy dostatečně rychlé pro použití ve skutečných aplikacích.

ODE — Open Dynamics Engine
ODE je volně šiřitelná knihovna pro simulaci dynamiky pevných těles s několika stupni volnosti: auta, chodící příšerky, pohyblivé objekty ve virtuálním světě atd. Jedná se o rychlou a snadno přenositelnou knihovnu. Nabízí různé typy spojů, nastavní tření a zabudovanou detekci kolizí.

OGRE — Object-Oriented Graphics Rendering Engine
OGRE je 3D engine napsaný v C++, navržený pro usnadnění práce vývojářům her a prezentaci 3D hardware. Knihovní třídy abstrahují všechny detaily použitých systémových knihoven jako je Direct3D nebo OpenGL. ORGE nabízí rozhraní postavené na objektech ve scéně a dalších intuitivních třídách.

OpenCV — knihovna pro analýzu obrazu
OpenCV je svobodná a otevřená multiplatformní knihovna pro manipulaci s obrazem. Cílem OpenCV je podpořit komerční využití počítačového vidění pro interakci člověk-stroj, robotiku, monitorovací a bezpečnostní systémy. OpenCV nabízí otevřenou infrastrukturu zpracování obrazu pro širokou veřejnost. Původně byla vytvořena firmou Intel s motivací využití vysokých výkonů nových procesorů.

RARS — Robot Auto Racing Simulator
RARS je simulator robotických autíček. Nabízející soutěžní prostředí pro programátory, hlavně v oblasti aplikace umělé inteligence a adaptivního řízení v realném čase. Skládá se ze simulace fyzikálního modelu závodních aut, grafické prezentace okruhu a oddělených řídících programů pro jednotlivé robotické řidiče v každém autě. Veškerý RARS software je zdarma a je veřejný.

TORCS — The Open Racing Car Simulator
TORCS je 3D simulátor závodních aut postavený na OpenGL. Úkolem je naprogramovat robotické řidiče, kteří pak mezi sebou soutěží. Hry se můžete zůčastnit přímo i Vy pomocí volantu, klávesnice či myši. TORCS běží na Linuxu a Windows. K dispozici je 17 různých aut, 21 závodních drah, více jak 20 soupeřů. Nechybí grafické efekty s osvětlením, kouřem, stopy po pneumatikách nebo žhnoucí brzdící destičky. Simulace samotná řeší jednoduchý model poškození, kolize, vlastnosti kol a pneumatik, aerodynamiku atd.