czech english

Space Robotics Challenge

NASA challenge, Phase 2

NASA vyhlásila pokračování soutěže Space Robotics Challenge, která probíhá v simulovaném prostředí Gazebo/ROS. Cílem SRC2 je realizovat plně autonomně dlouhodobou ISRU (in-situ resource utilization) misi na Měsíci. Cílem skupinky robotů je lokalizovat důležité minerály, sbírat je a neztratit se v neznámém prostředí. Update: 17/10/2019 — NASA Webinář

Soutěžící mají za úkol vyvinout software, který si poradí s úlohami v simulovaném prostředí na měsíčním povrchu. Dostanou k dispozici Gazebo simulátor pro vývoj a testování a ROS API pro komunikaci mezi roboty ve virtualním robotickém týmu.
Pro úspěšné bodování v kvalifikačním kole je třeba splnit všechny 3 úlohy na vlastním domácím počítači. Průběžné výsledky bude možné po celou dobu kvalifikace nahrávat na dedikovanou webovou stránku.

Seznam hledaných zdrojů

  1. Water Ice (H2O)
  2. Hydrogen (H2)
  3. Carbon Dioxide (CO2)
  4. Carbon Monoxide (CO)
  5. Ammonia (NH3)
  6. Hydrogen Sulfite (H2S)
  7. Ethene/Ethylene (C2H4)
  8. Methane (CH4)

Úloha 1 - lokalizace zdrojů (Task 1: Resource localization)

První úloha je vyhledat zdroje v daném prostoru měsíčního povrchu. Objekty se mohou nacházet jak na povrchu, tak pod povrchem. Úkolem je určit polohu co nejvíce objektů s přesností +/- 2 metry vůči startovní pozici robota.
K dispozici budou senzory pro vnímaní, detekci a identifikaci zdrojů. Časově bude tato úloha omezena na 45 simulovaných minut.

Úloha 2 - sběr vzorků (Task 2: Resource collection)

V této úloze půjde o sběr již lokalizovaných objektů.

Úloha 3 - určení vlastní polohy (Task 3: Self-localization)

V poslední úloze má robot za úkol se lokalizovat vůči známé pozici zadaných objektů. 5 bodů bude za určení relativní pozice objektů, 5 za návrat na základnu a 3 za správnou orientaci robota.

Ve středu 16. října 2019 NASA pořádá SRC2 Webinář


17. října 2019 — NASA Webinář

Včerejší „webinář” moc nepřekvapil — v zásadě šlo o zopakování seznamu organizátorů a sponzorů, rychlý přehled pravidel a zdůraznění, že Číňané se za žádných okolností (stejně tak ještě některé další národnosti) nesmí zúčastnit. Asi tuší, že by vyhráli.
Asi jedině překvapení bylo, že každý člen týmu musí být pojištěn na $100000 na období soutěže, resp. kvalifikačního kola. Na dotazy, co budou mít roboti za senzory a pod odpovídali: „to se dozvíte až v lednu až se přihlásíte a pošleme vám balík se simulátorem.”
Udělal jsem alespoň pár motivačních snímků, ale pro detaily bych odkázal na anglická pravidla.
p.s. možná ještě poznámka na kvalitu simulace … prý nebude tak dobrá jako u Space Robot Challenge Phase1 a že hlavně půjde o spolupráci více robotů …