czech english

SubT pravidla

podzemní týmová robotika

SubT Challenge je rozvržená na 3 roky (Final Event - August 2021) a skládá se ze tří různých prostředí: Tunnel Circuit, Urban Circuit a Cave Circuit. Cílem robotů je jednak mapovat předem neznámé prostředí a dále lokalizovat různé předměty (artefakty) a reportovat jejich pozici. Hodnocena bude jak přesnost lokalizace, tak dostatečná včasnost reportu.


Pravidla v kostce

Oficiální pravidla myslím ještě nejsou úplně veřejně k dispozici. DARPA předevčírem (27. září 2018) pořádala Competitors Day, který bylo možné po registraci sledovat online. Asi zásadní bylo PDFko SubT Challenge Guidelines, které bylo přiloženo k registračnímu mailu a organizátoři ho snad brzy zveřejní na stránkách subtchallenge.com dedikovaných soutěži.
(The SubT Challenge Qualification Guide will be posted on the SubT Challenge website and SubT Community Forum by October 31, 2018 and will include qualification details and submission instructions.)
Celá soutěž je rozvržená na 3 roky (Final Event - August 2021) a skládá se ze tří různých prostředí: Tunnel Circuit, Urban Circuit a Cave Circuit. Cílem robotů je jednak mapovat předem neznámé prostředí a dále lokalizovat různé předměty (artefakty) a reportovat jejich pozici. Hodnocena bude jak přesnost lokalizace, tak dostatečná včasnost reportu.
Prostředí bude 3D, více pater a různé složitosti. Nejmenší průchody by měly být alespoň 1m x 1m veliké. Účastnící se můžou tešit na vodu, bláto, kouř, překážky a DARPA ví co ještě …

28. říjen 2018 — Resources

Dnes jsem koukal na stránky pořadatele, zda nejsou již k dispozici nová pravidla, a narazil na Resources. Přesměroval jsem tedy link SubT_Guidelines.pdf přímo na pořadatele (nikomu z čtenářů nechyběl, tak ho již ani na robotika.cz uploadovat nebudu), ale jsou tam odkazy na Virtual Testbed Wiki a prezentace z „Competitiors Day”.
https://bitbucket.org/osrf/subt/wiki/Home
https://bitbucket.org/osrf/subt/wiki/Home

31. říjen 2018 — SubT Challenge Qualification Guide

DARPA dnes vyvěsila šestistránkový SubT_Qualification_Guide.pdf aneb pravidla, jak se na SubT Challenge kvalifikovat. Trošku mi to připomnělo video homologaci na Robotour:
  • na unlisted YouTube videu demonstrovat funkci STOP tlačítka (navíc je třeba indikovat, že je robot vypnutý). Roboti nad 10kg musí mít vedle remote STOP i fyzické tlačítko na robotovi.
  • předvést 25m autonomní jízdy (bez GPS). Trasa musí obsahovat alespoň dvě ostré (90 stupňů) zatáčky a těsnou pasáž (nejvýše 1.2m širokou a alespoň 3m dlouhou). Trošku odlišené podmínky jsou pro létající roboty — koridor je omezen také výškou (1.5m x 1.5m). Pro velké létající roboty pak pasáž může být až 2x vyšší a širší než robot samotný.
  • alespoň jedna platforma musí být schopna detekovat artefakty v úplné tmě. Navíc to musí být minimálně 3 druhy popsané v pravidlech.
Pro Virtual Track je třeba dokončit kvalifikační scénář a poslat log z úspěšné jízdy.
DARPA může po odeslání přihlášky a dokumentů tým kontaktovat, vyžádat si telekonferenci a probrat případné detaily přihlášky.
Tak co, jde do toho někdo? Nezbývá příliš času …
Termíny jednotlivých kvalifikací
Termíny jednotlivých kvalifikací