czech english

Pravidla

Mission to Mars

Roboti se v roce 2008 vypraví na Mars, aby hledali možné stopy života v geologických vzorcích. Ty budou posílat k další analýze zpět na zem. Protože vzorky musí zůstat v co nejlepším stavu, je lepší je posílat zmrazené - buď v chladících kontejnerech, anebo v obyčejném kontejneru, ale obložené ledem.

Jak to však bude vypadat ve hře?

Základní vlastnosti soutěže budou stejné jako v předchozích letech: v jednotlivých zápasech proti sobě na hřiště 210 x 300 cm nasadí vždy dva týmy po jednom robotovi, který má za úkol pro svůj tým nasbírat během 90 sekund co nejvíce bodů, a tak zvítězit.
Další detaily hry pak už vyplývají z letošního tématu: Na hřišti budou roboti sbírat zmíněné vzorky, představované barevnými florbalovými míčky a led ve formě míčků bílých. Některé míčky budou na začátku hry losem umístěny na vybrané pozice na hřišti, další budou v podavačích u mantinelů, odkud si je budou roboti moci odebírat. Část míčků bude v podavačích, odkud je možné brát míčky jen po jednom, část bude ve větším podavači, který se po aktivaci celý vysype na hřiště.
Chladící kontejnery budou představovány koši na kraji krátkých stran hřiště a roboti do nich budou umisťovat míčky své barvy ("červený" tým bude ukládat červené míčky do červeného kontejneru, "modrý" tým modré míčky do modrého kontejneru). Míčky - vzorky bude také možné dávat do obyčejného kontejneru podél přední dlouhé strany hřiště, kde za jejich dobré uložení mohou roboti získat i bonus: umístí-li robot svůj barevný míček do své části kontejneru mezi dva bílé (které tam musí také dát), získá o 3 body více.
"Chladící" kontejnery budou nad úrovní hřiště tak vysoko, aby do nich roboti nemohli míčky vkládat nebo sypat, budou je tedy muset házet. Na druhou stranu mají tyto vyvýšené koše výhodu, že co v nich je, tam už zůstane, neboť do košů roboti nemají přístup.
"Obyčejný" kontejner je v půlce rozdělen a protože je na (a trochu pod) úrovni hřiště, roboti do něj jednak mohou míčky hrnout, a navíc mohou s míčky do něj umístěnými manipulovat (například obkládat barevné vzorky bílým ledem). Aby to bylo jednodušší, tento kontejner se od stran směrem ke středu svažuje, takže míčky v něm budou trochu lépe srovnané.
Bodování (body se počítají vždy až po skončení hrací doby):
  • za každý správně barevný míček ("geologický vzorek") ve vyvýšeném kontejneru získá příslušný tým 2 body
  • za každý barevný míček kdekoli v obyčejném kontejneru získá stejnobarevný tým 2 body
  • za bílý míček ("led") ve své polovině obyčejného kontejneru získá tým 1 bod bonus - za správně barevný míček v obyčejném kontejneru obložený z obou stran bílým míčkem ("ledem chlazený vzorek") získá tým navíc 3 body a pozor - za špatný míček (protihráčovy barvy anebo bílý) v chladícím kontejneru bude týmu 1 bod stržen.
Po technické stránce zůstávají v platnosti v podstatě všechna ustanovení z loňska, jen jsou mnohem podrobněji rozepsána. Jedinou výraznou novinkou je definice povoleného použití laserů podle mezinárodního dělení - Class I bez omezení a Class II pouze pokud bude na otáčivém majáku anebo nebude nikdy svítit mimo hříště (má se tím tak zamezit případným nebezpečím při svícení laserem do publika).
Ostatní rozdíly uvedené v pravidlech oproti předcházejícím ročníkům jsou už asi jen kosmetické a vyjasňující. Hřiště má totiž stejné rozměry 210x300 cm (samozřejmě jiný design), roboti stále autonomní, s obvodem max. 120 cm před startem a 140 cm po startu, možnost použít majáčky (jinak umístěné, ale rozměry stejné - na soupeři 8x8x8 cm a na pevných pozicích 8x8x16 cm), povinná výbava zahrnuje nouzový vypínač i systém na předcházení srážkám. Průběh zápasů také stejný - 3 minuty na přípravu, pak losování umístění herních prvků, 90 vteřin hry a spočítání bodů + přidělení bodů za celkový výsledek (4 za výhru, 2 za remízu, 1 za prohru a 0 za vyškrtnutí). V neposlední řadě je opět kladen velký důraz na fair-play, takže jsou opět o něco podrobněji popsány situace vedoucí k penalizaci, a dokonce je možné kvůli penalizaci skončit se záporným výsledkem.
Toto je pouze stručné shrnutí, pravidla jsou samozřejmě mnohem podrobnější a je potřeba je přečíst důkladně - například oproti loňskému roku se opět v detailech zpřesnily právě technické podmínky pro stavbu robotů. Pro první seznámení však doufám stačí. Jak vidíte, od předběžného představení na jaře se sice název změnil (viz předběžná prezentace níže), přesto byla pravidla navržena na stejných principech - úspěšnost sběru barevných míčků a celková strategie rozhodnou o vítězi.

Oficiální pravidla soutěže Eurobot pro rok 2008

Oficiální pravidla pro rok 2008 jsou již přeložena do češtiny a můžete si je stáhnout zde: česká pravidla soutěže Eurobot 2008 (záloha).

Důležitá data:

  • 29.9.2007 - nová pravidla pro ročník 2008
  • 15.2.2008 - registrace pro České národní kolo
  • duben 2008 - České národní kolo a Robotický den (Praha)
  • 21.-24.5.2008 - Mezinárodní finále (Heidleberg, Německo)

Odkazy:

  • Stránky českých organizátorů: http://eurobot.cz
  • Stránky hlavních organizátorů: http://www.eurobot.org
  • Fotografie & videa: http://www.eurobot.cz/photo.php