czech english

Faethon

aneb chodící robot na vysílačku,

Není to tak dlouho, co jsem si myslel, že světy robotiků a modelářů nemají mnoho společného. O opaku mne presvědčil Dan Polák, který se pokoušel ovládat chodícího robota pomocí modelářské vysílačky. Zde je sekvence pohybů pro běžnou vysílačku příliš komplikovaná a tak do hry přijde jednočip, který podle příkazu z vysílačky teprve sekvenci generuje… (md)

Moje začátky

Kniha
Kniha
Když jsem ve čtvrté třídě základní školy v rámci nabídky jakési podomní (resp. poškolní) obchodnice jako jediný zakoupil knihu s výběrem sci-fi povídek a dokumentací o robotech, netušil jsem, do jaké míry mě tato kniha ovlivní. Stalo se. Ovlivnila. Nejenom že jsem dále četl mnoho podobných knih, ale technologie mě získala na svou stranu. Sice v určitém období vášeň pro četbu sci-fi značně utichla — už to nebylo kam dávat a také už to v posledním desetiletí není cenově co to bývalo. Ale klukovské sny přetrvávají.
Robot originál
Robot originál
Když můj tchán přinesl knihu o stavbě robotků, spojila se moje modelářská činnost s dříve silnou vášní pro sci-fi a moje mysl se znovu nadchla. Na staré kopírce jsem okopíroval stavební plány na šestinohého robotka poháněného modelářskými servy a s vědomím „rychle” začít stavět jsem vyrazil do OBI a podobných obchodů. Zakoupil jsem hliníkové profily, pásky a šroubky, ze kterých jsem měl v úmyslu postavit tělo robota.
Jak je vidět z obrázku, robot není složitý a jeho pohybové možnosti jsou, dalo by se říci, dle světových stran tzn. dopředu, dozadu, doprava a doleva. Není autonomní a zatím nemá žádnou vlastní logiku.
Mechanická část se jevila jako snadná a elektronickou jsem předpokládal, že „nějak” s tchánem zvládneme. Podotýkám, že jsme každý stavěli svého robota. Tchán přesně dle plánu, já tak trochu volněji.

Konstrukce

Hlavním konstrukčním materiálem robota jsou hliníkové pásky „L” a „U”. Tyto profily se dobře řežou a opracovávají. Trochu jsem od začátku pozměnil původní profily a konečnou podobu postupně přizpůsoboval, takže v konečném výsledku není robotek identický s původním zadáním, ale logika dvou předních nohou „táhnoucích” spřaženým táhlem nohy zadní a prostřední „nadzvedávací” rameno zůstaly zachovány.
Takže výsledek vypadá následovně. Mechanická část byla hotova relativně brzy. V domácích podmínkách řezání hliníku pilkou na železo na balkóně a postupné broušení částí bruskou jsem raději prováděl vždy, když nebyl nikdo (manželka) doma. Skládání již bylo hračkou.

Pohon

Servo Hitec
Servo Hitec
Pohyb obstarávají tři modelářská serva HITEC. Dvě táhnou první pár nohou, třetí servo postupně překlápí robota střídavě na obě strany tak, aby vždy protilehlá strana mohla posunout nohy směrem kupředu. Na konstrukci jsou osazeny dva bateriové packy 5V pro desku s procesorem a 8.4V pro pohon serv a přijímače. Sestava není z nejlehčích, ale funguje. Určitě by pomohlo použít Li-Pol baterie, ale zatím je nemám. Ještě snížím hmotnost výměnou přijímače.

Serva Hitec 422 45,5g servo

servo: 4,8/6,0 V, 3,3/4,1kg/cm, 0,21/0,16s, 45,5g, 40,6x19,8x36,6mm, plastové převody, kluzné ložisko.

Řídící deska

Deska byla převzata z knihy dle plánu s PIC procesorem. Výrobu zajistil můj tchán vlastními silami. Ta se trochu zpozdila a dá se říci, že jsem tím pádem měl „socialistické” prostoje, ale nakonec se i toto podařilo.
Moje verze robota byla plánována jako řiditelná přes modelářskou vysílačku. V této verzi je řídící deska stejná, akorát používá jinou část programového kódu. Desku jsem naprogramoval kódem staženým z webu pomocí programátoru PONYPROG. Program jsem použil od původního tvůrce, který standardně stavěl robota jako autonomního, řízeného pomocí IR senzorů či ultrazvuku. Bohužel se při této variantě nepodařilo s robotem ani hnout.
Na základě článku z webu robotika.cz o servech a po kontaktování autorů, jsme se domluvili na použití ověřené univerzální desky s čipem ATmega8. Po pár hodinách programování se dá říci, že robotek je schopen běhat po zemi a reagovat na základě povelů z vysílačky. Programování probíhalo „online” napojením na řídící desku a spojením se servy, kdy jsme metodou zkusmo postupně nastavili správné hodnoty chodu jednotlivých serv.

Radio

Použitý vysílač: MC12
Specifikace vysílače: akumulátory 3000mAh SAFT NiMH
Systém: FM a FMsss (PPM), Pásmo 40MHz
Napájení: 9,6 až 12V
Délka antény: 1150mm
Přijímač C17

Video


Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, doplnění či poznámky, tak se nám prosím ozvěte pomocí standardního formuláře.