czech english

Fandorama

jak dál s robotikou

Dá se asi bez skurpulí říci, že se robotika.cz dostala do krize středního věku. Ty tam jsou doby, kdy jsme byli na škole, žili ze stipendia a měli spoustu času „na hraní” a následné sepisování našich zkušeností. Dnes jsme typicky „od nevidím do nevidím” v práci, což není nutně špatně, ale přirozeným důsledkem je, že si musíme pečlivěji vybírat, do čeho ten těžce vyšetřený čas investujeme. Vzniká tedy přirozeně otázka – jak vybírat?

Důležitým aspektem našich článků je (překvapivě ) jejich popularita. Tradičním způsobem, jak zjistit popularitu určitého tématu, je napsat na to téma článek a pak koukat, kolik lidí si ho čte. Po krátkém zamyšlení je počítám zjevné, že tento způsob zjišťování popularity je poměrně náročný na čas a energii a navíc ani nemusí vést k rozumnému výsledku. Snadno se může stát, že k těm opravdu populárním tématům se se štěstím dostaneme někdy v důchodu .
Jak vybírat lépe? Nebylo by fajn dopředu vědět, pro koho článek připravujeme a jak moc by někoho vlastně zajímal? Určitě ano. Jak ale na to? Mohli bychom využít obyčejného hlasování mezi čtenáři, ale předpokládám, že málo kdo z vás bude při možnostech „chcete tento článek nebo ne?” volit variantu „ne”. A tak nás napadlo, zda by se našel někdo, kdo by byl ochoten dostát anglickému put your money where your mouth is. Samozřejmě, že s tímto nápadem nejsme první, nejznámější server poskytující tuto službu je asi kickstarter. A nejsme asi ani první, kdo by chtěl peníze od svých čtenářů – v Čechách to před námi vyzkoušel například FFFILM. Ale možná jsme první, kdo chce tímto způsobem dát svým čtenářům možnost ovlivnit, co konkrétně vznikne.
Rozhodli jsme se nabízet konkrétní články, které bychom rádi napsali (hlavně Martin). U každého článku budou stručně vysvětleny náklady s ním spojené, ze kterých se odvodí cílová částka, kterou je třeba vybrat, abychom se pustili do jeho realizace. Pokud se do stanoveného data nepodaří nasbírat celou částku, budou všechny obdržené peníze vráceny zpět původním dárcům.
Nesnažíme se tím vyhnout chození do práce a ani nehledáme vedlejší příjem pro svůj zhýralý život nebo pro splácení hypotéky. Chceme psát články o robotech pro lidi, které to zajímá.
Do teď jsme se to snažili dělat na vlastní náklady, ale je pro nás stále těžší si hledat motivaci a doma obhajovat čas a finance na články vynaložené.
Tímto projektem bychom rádi pokryli alespoň část nákladů a hlavně získali zpětnou vazbu, o které z našich článků je zájem.
Hodláme postupně vyvěsit více potenciálních článků z různých kategorii. Rozhodně neočekáváme, že se ujmou všechny, ale podle jejich úspěšnosti budeme mít lepší přehled, o co máte zájem. Pokud se neujme žádný, neznamená to nutně, že na robotiku přestaneme psát. Bude to ale určitě cenná zpětná vazba.
A protože nám přijde, že možná nejsme sami kdo podobné dilema řeší, rozhodli jsme se tuto službu do budoucna poskytnout i ostatním. Proto jsme ji vyčlenili na samostatný server s názvem fandorama. Část vybraných peněz (provize) bude dále používána na jeho rozvoj.

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, doplnění či poznámky, tak se nám prosím ozvěte pomocí standardního formuláře.