czech english

ELROB

The European Robot Trial

ELROB není soutěž, ale spíše přehlídka robotů. Pravděpodobně to měla být reakce na úspěšnou americkou Grand Challenge, ale motivace mohou být i jiné. Roboti se prezentují v různých kategoriích, s tím, že se střídá rok, kdy je akce vojenská a kdy je civilní. V roce 2010 bude vojenský ELROB v Německu/Hammelburg u Wurzburgu a to 17.-20. května 2010.


ELROB 2006 — 1st European Land Robot Trial
Ve dnech 16.-18. května 2006 se na vojenském území Bundeswehru (Hammelburg u Wurzburgu) konala „soutěž” armádních robotů. Převážně teleoperovaní roboti předvedli likvidaci nebezpečných materiálů, průzkum městského prostředí a jízdu ve volném terénu. Přestože většina robotů příliš inteligentních nebyla, bylo zde ledacos k vidění…


http://www.elrob.org/