czech english

ELROB 2006

1st European Land Robot Trial

Ve dnech 16.-18. května 2006 se na vojenském území Bundeswehru (Hammelburg u Wurzburgu) konala „soutěž” armádních robotů. Převážně teleoperovaní roboti předvedli likvidaci nebezpečných materiálů, průzkum městského prostředí a jízdu ve volném terénu. Přestože většina robotů příliš inteligentních nebyla, bylo zde ledacos k vidění…

Do Německa jsme vyrazili ve třech jako „novináři” reprezentující web robotika.cz. Akce totiž nebyla úplně veřejná a bylo třeba projít registrační procedurou. Už samotný fakt, že dějiště bylo uprostřed vojenského území, kde se po celou dobu konání (asi pro zvýšení působivosti) střílelo a docházelo k manévrům tanků, asi nejen nás trošku znervózňoval. V mnohém mi program připomínal úvodní pasáž filmu „Číslo 5 ještě žije”.

„Soutěž”

ELROB byl prezentován jako evropská Grand Challenge, takže jsme tam jeli s očekáváním soutěže autonomních strojů, které mají samostatně zdolat zadanou trasu. Pravda, mohlo nás trošku varovat heslo, že zde nebude ani vítězů ani poražených, nebo také to, že se nikomu nebude udílet první cena 2 miliónů EUR, když ne USD .
O co tedy na ELROBu šlo? Především to byla přehlídka robotů použitelných v armádě. Vedle profesionálních výrobců vojenských bojových strojů se akce zúčastnily i univerzity, či jednotlivci/nadšenci. Jak již bylo řečeno v úvodu, většina strojů byla vzdáleně řízena operátorem, který měl k dispozici měření ze senzorů (nejčastěji kamer) a pomocí dálkového ovládání robota řídil. Ze tří kategorií jsme viděli dvě:
  • Urban Terrain Scenario
  • Open Terrain Scenario
V prvém případě roboti projížděli vojenskou vesnicí Bonnland a snažili se zde najít nejrůznější nebezpečné předměty. Trasa, kudy měl robot projet, byla naznačena bílými čarami s alternativními červenými zkratkami. Ty zde byly pro případ, kdy robot daný úsek nemohl zvládnout (např. příliš úzká proluka mezi budovami).
Podobné zadání bylo i v druhé kategorii, volný terén. Zde šlo především o robotovi schopnosti jízdy náročným terénem, což bylo evidentně překvapení i pro některé týmy (konkrétně např. švýcarský robot vytvořený na platformě malého Smart auta schopného samostatného mapování a navigace byl v této situaci nepoužitelný).

Výstava

Soutěž robotů doprovázela i výstava jednotlivých výrobců a škol.

Autonomní auta

Průzkumné helikoptéry

Na rozdíl od Fancopter, kterou jsme mohli vidět pouze za za výlohou, AirRobot prováděl pravidelné, a musím přiznat, že velice působivé, ukázky letu. Pohyb létajícího robota je řízen pomocí rychlostí čtyř vrtulí s pevným natočením listů (to se po obvodu se střídá, tj. robot je středově souměrný). AirRobot má v průměru 1m a váží cca 1kg včetně nákladu. Podle specifikace může na baterky létat až 20min a pohybovat se do vzdálenosti 500m.
Asi nejzajímavější bylo ovládání robota. Několik senzorů (gyroskopy, akcelerometry, kompas, …) se snaží robota držet v naprostém klidu. Uživatel pouze řídí změny v x, y a z souřadnicích, případně natočení robota. Během ukázek operátor zaparkoval robota zhruba metr nad zemí a různě do něj strkal a nakláněl. AirRobot se však vždy velmi rychle srovnal do původní pozice.
A pokud vám to nestačí, tak elektro-motory jsou tak tiché, že „UFO” snadno přehlédnete…

Teréní roboti

Urban Terrain Scenario

Závěr

ELROB byla jistě zajímavá zkušenost. S výjimkou švýcarského Smarta jsme sice neviděli žádné autonomní vozidlo, ale i tak bylo na co koukat. Jak se později ukázalo, ne všem týmům vyhovoval striktně vojenský režim a tak se v následujících letech bude střídat vojenský ELROB s civilním.
Pokud máte nějaké doplňující informace či komentáře napište nám.