czech english

DARPA Subterranean Challenge

podzemní týmová robotika

Je čas dělat „podzemní robotiku”, minimálně DARPA (americká armáda) si to myslí. První cena v nové SubT Challange jsou 2 milióny USD a již se neomezuje pouze na američany. Vedle Systems kategorie, kde se očekává netriviální kombinace mnoha mapovacích robotů zvládající náročné podmínky v podzemí, je k dispozici i Virtual kategorie, online v simulátoru Gazebo 11.

Pravidla v kostce

Oficiální pravidla myslím ještě nejsou úplně veřejně k dispozici. DARPA předevčírem (27. září 2018) pořádala Competitors Day, který bylo možné po registraci sledovat online. Asi zásadní bylo PDFko SubT Challenge Guidelines, které bylo přiloženo k registračnímu mailu a organizátoři ho snad brzy zveřejní na stránkách subtchallenge.com dedikovaných soutěži.
(The SubT Challenge Qualification Guide will be posted on the SubT Challenge website and SubT Community Forum by October 31, 2018 and will include qualification details and submission instructions.)
Celá soutěž je rozvržená na 3 roky (Final Event - August 2021) a skládá se ze tří různých prostředí: Tunnel Circuit, Urban Circuit a Cave Circuit. Cílem robotů je jednak mapovat předem neznámé prostředí a dále lokalizovat různé předměty (artefakty) a reportovat jejich pozici. Hodnocena bude jak přesnost lokalizace, tak dostatečná včasnost reportu.
Prostředí bude 3D, více pater a různé složitosti. Nejmenší průchody by měly být alespoň 1m x 1m veliké. Účastnící se můžou tešit na vodu, bláto, kouř, překážky a DARPA ví co ještě …