czech english

RoboOrienteering 2018

mezinárodní soutěž

Devátý ročník soutěže RoboOrienteering se celkově velmi podobal tomu předešlému. Stejně jako v loňském roce se roboti utkali v parku v Mariánských Lázních … jen letos dorazilo více německých týmů než českých!

Na startu stanuly tři české a čtyři německé týmy. Na české straně to byli již dobře známí roboti Ambot, D-Team a Explorer, za německou stranu pak vynikající robot FESL. Zbylí tři roboti si byli spíše jen oťukat, o čem vlastně tahle soutěž je a na co se mají do příštího roku připravit.
Souřadnice bodů zůstaly zachovány, akorát start a cíl byl vždy ze stejného místa. To soutěžící přivítali, neboť nemuseli vláčet své miláčky na startovací pole přes celý park. Zjednodušil se výpočet dosaženého bodového hodnocení. Na přehledné mapce parku se zakreslenými barevně označenými kužely je hned vidět, kolik bodů lze za který navštívený kužel získat. Startovalo se vždy pár metrů od tábora a v těsné blízkosti startu byl i cíl. To přivodilo nemalé problémy robotovi Explorer, kterému se zřejmě kužely označující start líbily o mnoho více než ty cílové a za každou cenu se chtěl cestou zpět ještě jednou projet startem. Pravděpodobně to bylo způsobeno zakrytím GPS signálu velkými stromy z jedné strany.
Úplně na sto procent se tentokrát nevedlo nikomu a každý se potýkal s problémy. Je to možná dáno i rozlohou parku a velkou vzdáleností kuželů od sebe. Nejdelší varianta soutěžního kola měří zhruba kilometr a pro roboty je to v tomto terénu určitě dobrá zkouška odolnosti.
I přesto, že ne každý tým se svým robotem bodoval, se soutěž líbila a všichni přislíbili účast i příští rok s tím, že na svých strojích budou pilně pracovat.
Výsledky, jakých týmy dosáhly, jsou v následující tabulce:

Celkové výsledky

Tým Body 0. kolo Body 1. kolo Body 2. kolo Body 1.+ 2. kolo Body 3. kolo Body celkem Celkové pořadí
RK Mar. Lázně 315 825 575 1400 810 2210 1
JECC Fesl 231 675 250 925 300 1225 2
AmBot 60 20 280 300 260 560 3
ND Team 0 200 20 220 285 505 4
JEEC Lois 0 0 40 40 0 40 5
THD K-Team 0 0 20 20 0 20 6
DIT Bunnies 0 0 0 0 0 0 7