czech english

Pravidla

náročnější úlohy do roku 2013

Pravidla pro Field Robot Event 2013 jsou v mnohém podobná předešlým ročníkům. Opět se soutěží v pěti kategoriích: základní (basic), pokročilá (advanced), profesionální (professional), volná jízda (free style) a kooperace (cooperation). Výsledky prvních tří kategorií pak určují celkového vítěze. Letos se bude soutěžit ve slunečnici, bude se vyžadovat úplná autonomie v pokročilé kategorii a v profesionální se bude detekovat napadená slunečnice + plevelná rostlina bude z předešlých let známá kukuřice.


Soutěž Field Robot Event (FRE) se chlubí tím, že hrací pole nebuduje, ale že si ho nechá vypěstovat . Tak tomu bude i letos, kdy na testovacích pozemcích České zemědělské univerzity bude oseta slunečnice s šířkou volné řádky 75cm. Roboti musí být plně autonomní a za dotyk, případně ničení porostu jsou bodové sankce. Roboti nesmí opustit hranici pole, která je definovaná 1.5m od kraje řádek.

Základní úloha

Základní úlohou je postupné projíždění políčka s tím, že na konci každé řádky má robot odbočit do sousední. Instrukci, zda má začít poprvé do levé nebo pravé řádky dostane na startu. Hodnotí se počet ujetých metrů během 3 minut. Trestné body jsou za dotek (v řádce 3 body, 5 bodů na konci řádek) a poničené slunečnice (1 bod za každou rostlinu). Pokud robot dojede až na konec pole, tak se hodnotí čas.

Pokročilá úloha

V druhé úloze tým dostane 10 minut před startem sekvenci písmen a čísel určující vzor projíždění políčka. Například kód z roku 2010 byl 2R-1L-2R-3L-4L-0(U-Turn)-2R-4R-1L, tj. robot měl na konci řádky nejprve zabočit do druhé vpravo, pak do první vlevo, pak zase do druhé vpravo … Trošku zrádná je 0, tedy otočení na místě a opakování stejné řádky.
Aby toho nebylo málo, tak rostliny mohou být poničené a kusy řádek chybět (tato mezera však nebude větší než 1m). Dále může být celá řádka blokovaná a robot musí buď vycouvat, nebo být schopen se v řádce otočit.
Novinkou je, že po zásahu týmu (dotek robota) se jede znovu ze startu. Toto pravidlo je důsledkem špatných zkušeností, kdy přerušení původně autonomní činnosti robota vedlo k takovým zmatkům, že vlastně nejlepší strategie byla pak vždy robota postavit na začátek správné řádky a jet na její konec. Restart je také vynucen, pokud robot poruší zadanou sekvenci a odbočí do špatné řádky nebo narazí na překážku.
Trestné body se v této úloze udělují pouze za poničení rostliny (1 bod za kus) a sčítají se přes všechny případné restarty.
Čas je v této úloze omezen pěti minutami a počítá se nejlepší výsledek.

Profesionální úloha

Robot má za úkol autonomně projíždět pole, stejně jako v základní úloze, ale navíc má detekovat plevel a napadené rostliny. Na rozdíl od předešlých ročníků bude plevel reálná rostlina — kukuřice a řepka olejná (canola). I napadené rostliny budou reálné, viz foto.
V této úloze bude dotek a poničení rostliny penalizováno pouze jedním bodem. Správná detekce bude ohodnocena pěti body, špatná pětibodovou ztrátou.

Volná jízda

Aneb cokoliv co má alespoň trošku společného s robotikou v zemědělství. Fantazii se meze nekladou. Tým během pěti minut představí svůj nápad/robota v akci.

Kooperace

Hodnotí se ukázka spolupráce dvou týmů/robotů. Dvojice zájemců o tuto kategorii jsou losovány krátce před soutěží, tj. partner vám bude pseudonáhodně vybrán.

Fotografie mixu slunečnice a kukuřice (plevel)


Toto je pouze stručný výtah z pravidel, které jsou k dispozici v angličtině na fieldrobot.cz. V případě nalezených nesrovnalostí nám prosím dejte vědet.