czech english

Istrobot 2003

třetí ročník soutěže našich slovenských kolegů

23. dubna se v Bratislavě soutěžilo ve třech kategoriích – stopař, bludiště (micromouse) a volná jízda. Úkolem stopaře bylo sledovat černou čáru na bílém podkladě a vypořádat se přitom s několika nástrahami (přerušení čáry, tunel, cihla). V kategorii bludiště bylo úkolem soutěžících robotů zdolat bludiště tvořené 16x16 čtverci o velikosti 18cm v co nejkratším čase. Volná jízda byla kategorie určená pro roboty nespadající do prvních dvou . Naši roboti Dana a Daisy se tedy zúčastnili volné jízdy.

Celá soutěž se odehrála ve velmi příjemném duchu. Soutěžícím samozřejmě šlo i o dobré umístění, ale daleko více o to porovnat své zkušenosti ze stavby robotů a navzájem se něco nového od svých kolegů/soupeřů naučit.

Stopař

Stopařů bylo do soutěže přihlášených celkem 21. Kolik se jich nakonec zúčastnilo bohužel nevím, protože několika soutěžícím se pravděpodobně nepodařilo dokončit roboty včas.
Každý soutěžící měl tři pokusy na projetí zadané dráhy co nejrychleji. Již v prvním kole se vytvořil poměrně jasný favorit, který se v dalších pokusech ještě zlepšoval. Mnoha robotům se ani nepodařilo zadanou dráhu projet až do konce. O to cennější, a pro někoho možná překvapivé, bylo velmi dobré umístění několika robotů postavených z Lega žáky základní školy.
  1. Robot 53 (Jakub Zigáček, Jan Vrbka a V. Kocichová — VUT Brno
  2. Wild Pig II (Milan Švingál, M. Karšay a P. Čižmáriková — SPŠE Bratislava)
  3. IRTAK (Vladimír Oravec, Branislav Bača, Dušan Bielik a spol. — TU Žilina)

Bludiště

V kategorii bludiště měl každý z robotů 15 minut na to předvést, co umí. Během poskytnutého času se mohl robot několikrát pokusit o zdolání bludiště v co nejkratším čase. Bludiště bylo konstruováno tak, aby ho bylo možné objet celé pouze pomocí pravidla pravé (či levé) ruky – tj. tak, aby se robot dostal do středu i pokud bude pouze sledovat stěnu na vybrané straně. Tím bylo umožněno i jednodušším robotům (bez mapování) splnit zadaný úkol. Nejčastějším důvodem nesplnění úkolu tedy byl ne zcela funkční hardware robota (typicky sezory).
Bludiště letos ovládli roboti Jopyho Hečka, kteří obsadili první dvě místa. Třetí místo obsadil Dan Martina Lockera.

Volná jízda

A na závěr soutěže námi velmi očekávaná kategorie. Umístění v této kategorii záviselo na tom, na kolik se soutěžícím podařilo zaujmout diváky. Síla jejich potlesku totiž o všem rozhodla. Tedy vlastně ne o všem . Diváci svým potleskem totiž na první místo zařadili dva soutěžící – nás a robota Jeronimo – a bylo tedy na porotě, aby rozhodla. Robota Jeronimo postavil Juraj Ečery z motorků do magnetofonu (pohon), starých budíků (převody) a bedny od gramofonu (základna). Robot, řízen z notebooku, byl schopen sklenicí nabrat vodu z jedné nádoby a vylít ji do nádoby druhé. Nádoby musely být na přesně definovaných pozicích, protože robot neměl vůbec zádné senzory – funkční část tvořilo pouze několik motorků a ramen. Zbytek byl spíše na efekt (třeba „prázdná” hranatá hlava s blikátky). Diváky a porotu ovšem upoutal a to je v této kategorii to hlavní. Nakonec byl odměněn prvním místem a naši roboti (Dana a Daisy) až druhým. Na třetím místě se umístil velmi zajímavý všesměrový robot MT2 Martina Nemce z TU Košice, kterého si stejně tak jako mnoho ostatních můžete prohlédnout na obrázcích, které pro vás nafotil Kamil Řezáč.


První tři místa v každé kategorii byla ohodnocena peněžitou odměnou ve výši tří, dvou a jednoho tisíce slovenských korun. Výška odměny byla zvolena tak, aby soutěžící ještě motivovala, ale ne tak, aby touha po dobrém umístění vnesla do soutěže zbytečnou nevraživost. Aby bylo umožněno zúčastnit se co největšímu počtu soutěžících, organizátoři akce zajistili ve spolupráci se sponzorem ubytování pro mimobratislavské účastníky včetně jídla či proplacení cestovného. Soutěžícím bylo také umožněno prezentovat svoji práci na výstavě Cofax 2003 na stánku sponzora, firmy Datalan.
Na celé akci bylo vidět, že organizátoři jsou rádi, že přislo tolik účastníků a účastníci, že to pro ně organizátoři tak pěkně zorganizovali . Myslím, že mohu za nás všechny prohlásit, že se velmi těšíme na další zajímavou robotickou akci, kterou pro nás naši slovenští kolegové nachystali – robotické prázdniny.
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky, můžete nás kontaktovat. Více detailů o soutěži se můžete dočíst na stránkách http://www.robotika.sk/. K dispozici je i kompletní výsledková listina, či video záznam soutěže. Video si můžete otevřít i v novém okně nebo uložit na disk. Naše vystoupení naleznete v čase 3:18.