czech english

Robot Challenge 2012

nová letecká kategorie

Soutěž Robot Challege bude mít v roce 2012 novou kategorii Air Race, kterou si podrobněji představíme. Stejně jako minulé ročníky zůstává množství už zavedených disciplín jako hned několik kategorií robotického sumo, sběr barevných puků, jízda po čáře s i bez překážek, humanoidní sprint, volná jízda …

Air Race

Air Race je nová letecká kategorie inspirovaná holandskou soutěží International Micro Air Vehicle Competition. Úkol je na první pohled snadný: během deseti minut proletět co nejvíce osmiček okolo dvou sloupů.

Detaily

Aréna velikosti 10x5x3 metrů je ohraničena sítí. Uvnitř jsou dva oranžové sloupy šíře 11cm a výšky 3m, které jsou od sebe vzdálené 5m. Pro snažší navigaci je k dispozici černá přerušovaná čára. Její šíře je 5cm, délka 30cm a přerušení je 10cm.
Robot musí být schopen letět ve výškové hladině 1 až 2m. Jeho váha je omezena podle typu konstrukce: letadlo do 500g, helikoptéra do 1kg a jiné konstrukce do 2kg. Je omezena i maximální povolená rychlost na 10m/s. Velikostně se robot musí vejít do krychle o straně jeden metr.

Letové třídy

První ročník bude mít dvě letové třídy — semiautonomní a plně autonomní. V semiautonomní variantě autopilot pouze automaticky udržuje výšku. Start a směrové řízení provádí operátor.
V autonomní třídě musí být robot zcela samostatný a jeho řídící mechanizmy nesmí být ovládány člověkem. Výpočty mohou probíhat externě a stroji předávány pomocí bezdrátového spojení. Mohou být použity libovolné navigační pomůcky za předpokladu, že jsou nezávislé na externím napájení a jsou snadno nainstalovatelné a odstranitelné.

Bezpečnostní opatření

Z důvodu bezpečnosti roboti mohou být pohaněni pouze elektricky a vybavení nesmí být v rozporu s rakouskými zákony. Robot nesmí mít žádné ostré nebo potenciálně nebezpečné části s výjimkou vrtulí.
Každý robot musí mít bezpečnostního pilota, který převezme řízení v případě problémů. Vstup do arény bude povolen pouze jednomu zástupci týmu a ten jí bude muset po startu okamžitě opustit.

Homologace

Před samotnou soutěží proběhne homologace, kde se ověří bezpečnost robotů a schopnost letět ve výškové hladině 1-2m bez zásahu člověka. Stejně tak se bude ověřovat funkčnost bezpečnostního pilota.

Průběh soutěže

Každý tým má 5 minut na přípravu. Následuje 10 minut letového času, kde se robot snaží nalétat co nejvíce osmiček. Startuje se ze startovní čáry. Pokus ukončen pokud se robot dotkne země, sítě nebo se k tomu jeho operátor rozhodne. Je možný "restart", ale počítá se pouze maximální počet nalétaných osmiček v kuse. Během letu musí operátor vždy opustit arénu z důvodu bezpečnosti.

Bodování

Za každý oblet osmičky se počítá jeden bod.
p.s. jedná se o první ročník, tak si organizátoři vyhrazují právo změny. Aktuální verze pravidel je k dispozici v angličtině zde.

Odkazy: