czech english

Výsledky soutěže

vítězí LEE s velkým bodovým náskokem

Letos se jednalo zatím o nejnáročnější soutěž v historii Robotour. To potvrzuje i fakt, že ze sedmnácti registrovaných týmů nakonec aktivně soutěžilo pouze osm. Přesto bylo nač se dívat a hlavně nám opět přálo počasí — nepršelo.

Letošní ročník se od předešlého lišil hned v několika základních bodech:
  • trasa byla v každém kole jiná a známá až 10min před startem
  • pokud robot vyjel z cestičky, jeho pokus skončil
  • nově přibyly překážky a při kolizi s nimi pokus skončil
Z těchto důvodů týmy dovybavily své roboty většinou ultrazvukovými čidly na detekci překážek a v několika případech se již snažili o jejich objetí. Stejně jako v minulých ročnících jsme mohli vidět rozmanitá řešení od malého robota R-teamu až po velké dětské autíčko PegPerego týmu Roboauto. Velká rozmanitost byla letos i v jednotlivých trasách.

1. kolo (zahřívací)

První kolo bylo čistě zahřívací ABCW okolo Planetária. Na segmentech A, B a C však byly postaveny krabice, takže náročnost byla hlavně v jejich rozpoznání a vyhnutí se. Další problém byla křižovatka CW, která připomíná spíše náměstí, a konečně kličkování mezi stromy v segmentu W. Jako jediný okruh dokončil LEE s 26 body.
Štěstí zde nepřálo např. R-teamu (pří flashování trasy nebyl čas na verifikaci a trasa byla chybná), Radioklub Písek měl zase poloprázdné kolo a náklon robota vedl z cesty, …

2. kolo (marathon)

Druhé kolo bylo bez překážek a bylo vlastně nejdelší. Jeho kód byl ORQPMKJIH a zrada číhala už na samém začátku, kdy cestu nebylo možné odlišit od pískového povrchu v okolí. Další nebezpečnou záludností byl příkrý segment M, kde by pravděpodobně skončilo mnoho robotů bez brzdy.
V tomto kole poprvé úspěšně demonstroval R-team spolupráci s RobSys robotem. Zatím co malý robot navigoval, druhý robot ho sledoval a vezl těžký náklad. Problém byl však v ostrých zatáčkách, kdy druhý robot nestihl tak rychle reagovat. Nejdále tedy dojeli roboti LEE a R-teamu a to do segmentu P.

3. kolo

Ve třetím kole čekala záludnost až na G segmentu, kde je asfaltový povrch velmi poničený kořeny stromů. Kód cesty byl ABCHGFDCW, ale tentokrát se ani týmu LEE nepodařilo k segmentu G dostat. To nás mrzelo, tak jsme tento prvek použili ještě jednou v následujícím kole.

4. kolo (kořeny, koleje)

Čtvrté kolo bylo rozhodně nejterénější. Jeho kód byl HGFEAWOUV a vedle zmiňovaných kořenů na segmentu G na konci trasy na roboty čekaly vyvýšené koleje u segmentu V. Tento segment jsme interně do soutěže nechtěli použít, ale zároveň jsme nepředpokládali, že by vůbec někdo byl schopen až na konec dojet … a dojel. Byl to malý robot R-teamu, který přeskákal kořeny a zvládl i elegantně přejet koleje. Co ho však málem vyřadilo byla pecka od broskve, která ležela v kanálu na segmentu W.

5. kolo

Poslední kolo bylo už trošku únavné (do příštího ročníku chystáme pouze 4 kola), s kódem UTSROCDEBCW. Ukázalo se, že největší problém dělaly segmenty TS, kde se povrch cestičky svažuje k okraji a dostáváte tedy jiná měření od kompasu, jedete-li středem cesty nebo na kraji. Toto kolo asi nejvíce motivovalo tým Radioklub Písek, kdy jejich JuJu konečně více zabodovalo (14 bodů).

Celkové bodování

Pořadí Tým 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Celkem
1. LEE 26 20 26 24 32 128
2. R-team/RobSys 0 17 17 29 10 73
3. - 4. Roboauto 2 14 10 0 0 26
3. - 4. RoboKop 2 12 0 8 4 26
5. Radioklub Písek 0 2 0 2 14 18
6. Phoenix salamander 2 2 2 8 2 16
7. BestBase 4 1 4 0 2 11
8. Robozor 0 6 0 0 0 6

Závěr

Soutěž byla náročná a pro několik soutěžících velmi stresující. Jednak zde bylo desetiminutové omezení na zadání trasy a dále tříminutový interval, ve kterém musel robot odstartovat. Pokud v tomto čase musíte např. vypnout počítač, vyměnit baterie a znova nabootovat … a teď nově nabitá baterie nelze do slotu zastrčit ať děláte, co dělate … čas běží … konečně přícházíte na důvod … zatracené bukvice. Až na pár podobných situací soutěž proběhla velmi dobře. Nebylo třeba řešit sporné případy, nepršelo, příšlo dostatek diváků (kupodivu poměrně málo medií).
Tímto bych rád ještě jednou poděkoval všem účastníkům, že dorazili a se svými roboty bojovali do poslední chvíle, dále Planetáriu Praha, bez kterého by soutěž ve Stromovce byla o hodně organizačně náročnější, a firmě MapFactor s.r.o. za věcné ceny (nakonec pro 5 týmů — na druhém místě byla koalice a na 3. a 4. mělo stejný počet bodů).

Sponzoři

{{/competitions/robotour2006/logo-pl3.jpg (broken picture)}}
{{/competitions/robotour2006/mapfactor.png (broken picture)}}


První fotografie


Pokud vás soutěž zaujala a uvažujete o účasti v příštím roce v Brně, tak se nám prosím ozvěte pomocí kontaktního formuláře.