czech english

Eurobot 2009

Temples of Atlantis

Poté, co se hrálo rugby, kuželky, třídily odpadky a sbíraly vzorky na Marsu, budeme letos cestovat časem zpět do dob bájné Atlantidy. Naši roboti se stanou staviteli a pomohou Atlantiďanům vystavět nádherné chrámy. Podobně jako mnohé jiné staré chrámy, i ty atlantské jsou postaveny ze sloupů a trámků (kladí neboli překladů - vodorovných článků nesených sloupy). Navíc, aby jejich chrámy byly blíže k božstvu, lidé v Atlantidě stavěli své chrámy na nejvyšších kopcích svého kontinentu a stejně tak i roboti se budou snažit postavit chrám na vyvýšeninách.

Eurobot je soutěž pro amatérské týmy mladých fanoušků robotiky nebo pro týmy, které pro mladé takovýto projekt organizují. Soutěž Eurobot nechce být nesmiřitelným bojem, naopak vše probíhá v přátelském a sportovním duchu.
Tým soutěží se svým robotem na hřišti o rozměrech cca 3 x 2 m proti dalšímu týmu (který má opět svého robota). Jeden zápas trvá 90 sekund a roboti při něm samostatně plní svůj úkol bez toho, že by byli řízeni člověkem nebo vzdáleným počítačem; vše potřebné si roboti "nesou s sebou" a také musí "samostatně přemýšlet a rozhodovat". Přesná pravidla se každý rok mění (téma, počet robotů, velikost hřiště atd.), takže i nově vzniklé týmy mají velkou naději na úspěch. Vždy na začátku podzimu jsou vyhlášena pravidla pro další ročník, na jaře probíhají národní kola a následně před létem pak mezinárodní finále.
Součástí mezinárodního finále souteže je i vědecká konference Eurobot 2009, jejímiž hlavními tématy jsou výzkum a vzdělávání v robotice.

Pravidla stručně

Na hřišti 210x300 cm proti sobě nastoupí dva týmy, vždy po jednom robotovi. Následně se tito roboti během 90 sekund budou snažit zvítězit férovým způsobem nad soupeřem, tedy neškodit mu, ale být lepší.
Roboti budou stavět ze stavebních prvků co nejvíce a co nejvyšší chrámy. Stavební prvky budou dvojího druhu: sloupové segmenty (ploché válečky o průměru 7 cm a výšce 3 cm) a trámky (hranolky o rozměrech 20 x 7 x 3 cm). Úkolem robotů bude vyhledávat tyto stavební prvky na hrací ploše anebo je vybírat z podavačů ("krmítek") umístěných na okraji hřiště a stavět z válečků sloupy. Roboti mohou také pracovat s trámky, pomocí kterých mohou ze sloupů tvořit chrámy, tedy trámky pokládat na dvojici stejně vysokých sloupů, takže vznikne symbolický chrám.
Za každý stavební prvek dostane tým tolik bodů, v jaké "nadmořské" výšce se prvek nachází (tj. na úrovni hřiště za 1 bod, další na něm za 2 body, ve výšce 3 za 3 body atd.). Trámky přinesou trojnásobek těchto bodů, musí však být podepřeny aspoň dvěma sloupy. Stavební prvky budou dvou barev - červené a zelené, přičemž body přinesou právě týmu své barvy. Je možné dokonce kombinovat a na soupeřově sloupu postavit vlastní prvky, čímž se bodový zisk zvýší, neboť prvky budou umístěny o to výše. Na obrázku chrámu zelený získává 3 body za svůj prvek ve třetím patře a červený 2+3 za levý sloup, 2 za pravý a 4*3 za překlad, celkově tedy 19 bodů.
Chrámy je možné stavět v cílových oblastech, které jsou umístěny jednak u dlouhé strany hřiště (po stranách dvě přízemní a uprostřed jedna vyvýšená) a dále na cílové oblasti uprostřed hřiště (kruh vyvýšený do úrovně 2).

Technické detaily

U technických podmínek jako obvykle základ zůstává a opět je několik novinek. Základní velmi stručné body, které se od minulých ročníků nemění: Autonomní roboti (1 na tým) s rozměry při startu max 120 cm a při hře max 140 cm, zápas 90 sekund a automatické zastavení robota po vypršení času. Je možné použít vlastní lokalizační majáčky na okrajích hřiště a na soupeři. Hřiště 210x300 cm, část prvků na pevných pozicích, část náhodně losovaná před každým zápasem. Zákaz narážet do soupeře, vše v duchu fair-play.

Speciality pro rok 2009

Podavač na boční straně hřiště bude na náhodné pozici (losované před zápasem), aby jej roboti museli aktivně hledat a ne jen jet na pozici [x,y].
Pro usnadnění hledání podavačů bude možné umístit majáčky i na ně (vlastní majáček na vlastní podavače). Celkem tedy každý tým může použít 6 majáčků - tři pevné na okraji hřiště, dva na podavačích a jeden na soupeři.
Jeden z herních prvků (trámek) může být "předpřipraven" do robota ještě před startem, aby i méně technicky zdatné týmy mohly snadno postavit chrám (pár sloupků bude na pevných pozicích, takže je není potřeba moc hledat).

Penalizace špatného chování robotů.

Stejně jako dříve bude trestáno například úmyslné hrubé chování (narážení do soupeře, blokování apod.), ale nově není povolena žádná destrukční činnost, ani neúmyslná. Takže roboti nejenže nesmí rozebírat soupeřovy stavby, ale dokonce je nesmějí zbourat omylem. Jednak se někdy dost špatně posuzuje, jestli to bylo úmyslně nebo omylem, ale hlavní motivací je, že má-li robot být dobrým pomocníkem člověka, pak mu nesmí škodit ani neúmyslně. Jestli je nemotorný a naviguje tak špatně, že "při couvání načechrá pražákovi pilíř", tak za to body nedostane…

Oficiální pravidla soutěže Eurobot pro rok 2009

Oficiální pravidla pro rok 2009 jsou zatím k dispozici v češtině a v angličtině.

Důležitá data:

  • 4.10.2008 - nová pravidla pro ročník 2008
  • 31.12.2008 - registrace pro České národní kolo
  • duben/květen 2009 - České národní kolo a Robotický den (Praha)
  • 20.-24.5.2009 - Mezinárodní finále (La Ferté-Bernard, Francie)

Odkazy:


Starter

Začátečníkům, pro které by soutěž Eurobot byla velké sousto, je v České Republice určena kategorie Starter. Hraje se na stejném hřišti jako pro soutěž Eurobot, ale není vyžadována autonomie robotů - soutěžící může používat dálkové ovládání. Věk soutěžících je omezen do 18 let nebo do ukončení střední školy. Více informací naleznete na http://eurobot.cz.