czech english

Pravidla

Heads or Tails

Panna nebo orel, tak by se asi dal přeložit název tématu pro Eurobota na rok 2003. Cílem soupeřících robotů je otočit během 90 sekund co nejvíce cívek správnou barvou navrch. Hřiště je již tradičně velikosti 2.1 x 3 metry, tentokrát natřené šachovnicovým vzorem. Roboti nestartují z „domečků”, jako minulé ročníky, ale z rohů. Cívky mohou také stavět do komínků za víc bodů. Na každé straně jsou navíc dvě speciální cívky z obou stran stejně barevné. Ty mohou roboti sestřelovat ping-pongovými mícky.

Roboti, účastnící se soutěže, musí být plně autonomní a musí splňovat některá omezení. Během celé hry nesmí jejich obvod přesáhnout 120cm (počítá se konvexní obal po kolmé projekci na hrací desku) a nesmí být vyšší než 40cm. Robot musí být vybaven ploškou ve výšce 40cm, kam si oponent může dát svůj majáček.
Majáček na protivníkově robotovi stejně tak jako šachovnicový vzor stolu má usnadnit řízení robotů a jejich navigaci. Dále je možné postavit další čtyři majáčky (všechny jsou omezeny pouze rozměry na krychli o hraně délky 8cm) na protivníkovu stranu.
Šachovnicový vzor tvoří 10 x 7 čtverců, každý o rozměrech 30 x 30cm. Na začátku každého zápasu je náhodně rozmístěno 12 dvoubarevných cívek a právě do rohů těchto čtverců. Rozmístění je navíc středově symetrické, aby žádný z robotů neměl výhodu.
Cívky jsou z vnější strany natřeny červeně a zeleně, z vnitřní pak černě a bíle. Ve výšce 40cm jsou dále na obou koncích hřiště umístěny jednobarevné cívky, které je možno sestřelit ping-pongovými míčky (každý robot může mít až 5 míčků). Tyto cívky mají po zásahu spadnout do hřiště (katapultovací mechanismus dosud nebyl v pravidlech popsán a bude mu zřejmě věnován až dodatek začátkem roku 2003).
Na začátku soutěže jsou všechy cívky vertikálně a roboti startují z protějších rohů. Cílem soutěže je převrátit co nejvíce cívek správnou barvou nahoru: robot začínající na černém poli se snaží všechny cívky otočit zelenou barvou navrch, zatímco robot začínající na bílém poli červenou.
Cívky je možné stavět na sebe do „věží”, kdy platí pouze vrchní barva. Samostatná cívka se počítá za 1 bod, dvě cívky za 3 body, tři cívky za 5 bodů a konečně věže s více jak čtyřmi cívkami za 0 (!) bodů. Během soutěže robot nesmí mít více jak čtyři cívky, jinak dostává trestné body.
Zápas trvá 1 minutu a 30 sekund. Po této době se podle konečného stavu všech cívek/věží určí vítěz. Vítěz navíc získá 4 body do celkového bodování. V případě nerozhodného výsledku získají obě strany 2 body.
Detailní pravidla včetně všech přesných rozměrů a náčrtků lze získat v angličtině, francouzštině a němčině na stránkách organizátorů.
Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat.