czech english

Pravidla

Bowling

Tématem pro rok 2005 je Bowling. Cílem soupeřících robotů je během 90 sekund porazit co nejvíce kuželek vlastní barvy a případně postavit kuželky protivníka. Úkol budou ztěžovat předem neznámé pozice mostů a základen kuželek. Ty se budou losovat z několika definovaných variant. Toto je trend posledních let, aby byl dán dostatečný prostor chytrým strategiím a nezaručoval vítězství dokonalých automatů.

Roboti, účastnící se soutěže (na každé straně jeden nebo i dva), musí být plně autonomní a musí splňovat některá omezení. Při startu nesmí jejich společný obvod přesáhnout 130cm (počítá se konvexní obal po kolmé projekci na hrací desku) a nesmí být vyšší než 40cm. Součet obvodů obou robotů po startu nesmí přesáhnout 2m. Roboti musí být vybaveni ploškou ve výšce 48cm, kam si oponent může dát svůj majáček. Toto není vysloveně nařízeno, ale pokud bude oponent umístění majáčku vyžadovat, tak robot bez podpory automaticky zápas prohrává.
Majáček na robotech protivníka stejně tak jako šachovnicový vzor stolu (tentokráte hnědo–béžový) má usnadnit řízení robotů a jejich navigaci. Dále je možné postavit další tři majáčky na užší straně hřiště. Všechny majáčky jsou omezeny pouze rozměry na kvádr o čtvercové základně se stranou délky 8cm a výškou 16cm (pro majáčky na hřisti) nebo 8cm (pro majáček na robota).
Hřiště je rozděleno na tři části. Levá a pravá část se šachovnicovým vzorem 5 × 7 čtverců (každý o rozměrech 30 × 30cm) je od sebe oddělena 60cm širokým příkopem, přes který vedou tři mosty. Prostřední most je pevný, ale pozice dvou zbývajících se pro každý zápas losují pomocí kartiček. Na začátku zápasu jsou na hřiště umístěny také kuželky (vždy symetricky podle středu). Na každou stranu je místěna jedna trojce kuželek na pevně danou pozici u ústí prostředního mostu (viz obrázek). Dále jsou pak náhodně rozmístěny tři čtveřice (z nichž jedna nemá podstavec). Kuželek je tedy celkově třicet (patnáct na každé straně)!
Cílem robotů je porazit co nejvíce kuželek vlastní barvy, které se nachází na protější straně od startovního pole. Během hry může každý robot nést maximálně dvě kuželky, které se však nepočítají do jeho rozměrů. Na hřišti jsou dále dvě koule na shazování kuželek a dovoleno je také používat vlastní míčky na jejich sestřelovaní. Tyto míčky mají být černé, matné, 4cm v průměru o maximalní hmotnosti 100g (např. míčky na squash).
Roboti (případně dvojice robotů) startují z protějších rohů pomocí povinné, 50cm dlouhé, startovní šňůrky.
Zápas trvá 90 sekund. Po této době se roboti mají automaticky zastavit. Vítěz se pak určí podle konečného stavu všech kuželek. Vítěz navíc získá 4 body do celkového bodování. V případě nerozhodného výsledku získají obě strany 2 body. Za porážku je bod jeden.

Oficiální pravidla

Detailní pravidla včetně všech přesných rozměrů a náčrtků lze získat ve francouzštině, angličtině, němčině a španělštině na stránkách organizátorů. K dispozici je i kopie oficialních českých pravidel. Napište nám jak chyby v překladu, tak různé nejasnosti. Pokud jsou nesrovnalosti v překladech, tak platí francouzská pravidla!

Opravy (erratum)

Chyba na obrázku rozmístění kuželek (kapitola 3.6.2) ukazuje základnu na průsečíku čtyř šachovnicových čtverců. Správná pozice základny je však uprostřed čtverce. Korektní pozice základen je například v celkovém náhledu v kapitole 3.1.1.
Kapitola 3.6.1: „Horní část každé kuželky je pokryta stříbrnou reflexní páskou o výšce 25mm.” místo “The upper edge of the skittle is circled with a yellow reflective tape. This tape is 20mm wide.”. Chyba je pouze v anglickém překladu.
Kapitola 5.4, aneb jaká strana Velcro má být na straně robota a jaká na straně majáčků? Zde jsou vždy nejasnosti a liší se i překlady. V minulých ročnících byly vždy na robotovi háčky a na majáčcích vrstva měkká. Text — Spodní strana majáčků musí být pokryta suchým zipem (strana s háčky), aby mohly být umístěny na stojany pro majáčky. — je tedy špatně.
Reference barev: mosty mají být natřeny lesklou béžovou barvou (RAL 1001).
Kapitola 3.3: V českém překladu nemá být šířka příkopu 600 metrů, ale 600 milimetrů .

Otázky a odpovědi

Když se položená kuželka znovu postaví, musí stát na nohách? Postavená kuželka na ,,hlavě'' se nepočítá?
Pravidla o tomto zatím nehovoří, ale podle francouzských diskusních fór se zřejmě bude kuželka postavená na hlavě počítat jako stojící. Tento doplněk bude pravděpodobně publikován koncem listopadu ve FAQ1.
K poražení kuželek se musí použít míčky nebo lze použít magnety či jiné části robota?
K poražení kuželek lze použít cokoliv snad s výjimkou kuželky samotné, tj. robot nesmí úmyslně hodit kuželku na další kuželky. Magnety jsou povolené a očekává se, že je týmy budou používat (viz bod o ochraně elektroniky).

FAQ1

Často kladené otázky se organizátoři pokusili zodpovědět ve zvláštním dokumentu, jehož překlad do češtiny je již také k dispozici.

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky, můžete nás kontaktovat.