czech english

Robotour 2017

autonomní a servisní zóny

Dvanáctý ročník soutěže outdoorových autonomních robotů se bude konat na Slovensku a stejně jako v roce 2010 přinese významné změny pravidel. Opustíme společný start všech robotů a zavedeme dvě povinné zastávky (v nakládací a ve vykládací zóně — soudek jako náklad zůstává). Dále zavedeme autonomní oblast, kde si roboti musí poradit sami, a servisní oblast, kde je možné provádět „servisní úpravy”. Kdy a kde se bude akce konat? Žilina, 16. září 2017.


Robotour 2017 - Workshop — team presentations + PAIR'17 conference
On Sunday there is always a workshop of all teams after the contest. They share their findings what worked and what did not, what is in reality inside of their smart robots, how they liked the new rules etc. This year we were recording so although it is not the top quality you can see and hear what was presented.

Výsledky — vítězem první ,,donáškové'' Robotour je tým Cogito!
Dvanáctý ročník soutěže Robotour zavedl nová pravidla, která bylo třeba ještě jemně doladit cestou do Žiliny i v den soutěže. Spokojenost nakonec byla jak na straně týmů, tak organizatorů. A kdo si s novou úlohou poradil nejlépe? Tým který nejvíce testoval … česko-švýcarské Cogito! (Update 20/9: přidány další odkazy a videa)

Pozvánka do Žiliny — Robotour 2017 (podruhé na Slovensku)
Dne 16. září 2017 se koná v Žilině v parku Ľudovíta Štúra již dvanáctý ročník mezinárodní soutěže autonomních outdoor robotů „Robotour - robotika.cz outdoor delivery challenge”. Jednotlivé starty všech robotů budou v 10:00, 11:30, 14:00 a 16:00. Můžete se těšit na více jak deset soutěžících autonomních robotů. V neděli 17. září 2017 je pak v prostorách Žilinské univerzity workshop týmů a konference PAIR'17 (v angličtině) přístupný veřejnosti.

Představení týmů — BII, MRVT, Robosoft, Legendary Rover, Mota Seto ...
Na Robotour 2017, která se bude konat na Slovensku (Žilina), se registrovalo 15 týmů. Je po poměrně pestrá paleta starých, nových, ale i „renovovaných” týmů, pro které přesunem lokace na východ padla poslední bariéra. Opět máme účastníky z České republiky, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska.

Registrace — formulář a požadavky
Registrace pro Robotour 2017 je stejná jako loni. Vedle krátkého popisu hardware a software robota, je povinné i YouTube video demonstrující, že je robot schopen homologace. Termín registrace je 31. červenec 2017.

Pravidla

Letos dochází k významnější změně pravidel: již nebude nutné startovat v chumlu s ostatními roboty ve vymezeném úzkém časovém rozmezí. Roboti se prostě v čase 0:00 dozví, jakou mají realizovat donášku (pozice nakládky a vykládky) s tím, že to je třeba realizovat do jedné hodiny od vyhlášení. Extra body zůstávají za automatickou nakládku a vykládku, i když ji vzhledem ke složitosti úkonu nedoporučujeme implementovat. Nakládka a vykládka bude v tzv. „autonomní oblasti” a je na týmu, kterou příjezdovou cestu zvolí. Ruší se i bodování ujetých metrů — body tým získá pouze za úspěšně realizovaný úkon (nakládka, vykládka a opuštění autonomní oblasti).
Detailní pravidla jsou k dispozici na GitHubu s tagem ROBOTOUR2017: česky a anglicky.

Ukázky cestiček v Žilině (park Ľudovíta Štúra)

Lokalita

Soutěž bude probíhat primárně v parku Ľudovíta Štúra.
přehledová mapa
přehledová mapa


Pokud chcete soutěž nějakým způsobem podpořit nebo máte nějaké doplnění/dotaz, tak se nám prosím ozvěte pomocí kontaktního formuláře.