czech english

Pravidla

robotika.cz outdoor delivery challenge

Třetí ročník soutěže autonomních outdoor robotů se bude letos konat opět v parku Stromovka v Praze. Na rozdíl od předcházejících ročníků bude od robotů vyžadována vyšší míra autonomnosti a to zejména při jízdě po cestě (žádné přenášení při vyjetí) a také při vyhýbání se překážkám (to nebylo dříve vyžadované). Z minulých let zůstává doprava nákladu i možnost kooperace až tří robotů v jednom týmu.

Motivace

Letošní soutěž by měla být dalším krokem na cestě k chytřejším a autonomnějším robotům. První ročník představil ideu soutěže robotů určených pro venkovní prostředí. Ročník druhý se snažil podpořit robustnější roboty schopné převážet náklad a také kooperaci robotů při pohybu v koloně. Mottem letošního ročníku je důraz na autonomnost robotů a jejich schopnost vypořádat se s překážkami.

Pravidla

Úkol Úkolem robotů je v zadaném časovém limitu 30min projet dráhu cca 1km dlouhou. Roboti musí být plně samostatní, nesjíždět z cesty a správně se rozhodovat na křižovatkách podle zadané mapy.
Trasa Trasa bude vybrána z mapy chodníků ve Stromovce jako posloupnost na sebe navazujících segmentů. Každý segment má přiřazeno jedno písmenko a trasa tedy bude určena svým kódem (např. rok 2006 ABCORSTUO, rok 2007 AEDCHIJLW).
Roboti Tým může nasadit nejvýše tři roboty s kódovým označením: HEAD, BODY a TAIL. Roboti se na trati nesmí dotýkat a vzdálenost HEAD-BODY a BODY-TAIL nesmí přesáhnout 2m. Každý robot musí mít tlačítko PAUSE, které dočasně pozastaví jeho pohyb. Toto tlačítko bude použito při startu a v případě nutného pozastavení robotů z organizačních důvodů. Jeden z robotů (typicky HEAD) může být vybaven také tlačítkem ERROR (viz. vyjetí z cesty). Tlačítka musí být snadno přístupná — konkrétně klávesnice notebooku nevyhovuje. Kolem každého tlačítka musí být dostatek místa.
Vyjetí z cesty Trasa povede po parkových cestičkách. Pokud hrozí vyjetí z cesty, kolona může být upozorněna stiskem tlačítka ERROR, že daný směr pohybu není vhodný. V rámci jednoho úseku může být tlačítko využito pouze jednou. Při vyjetí z cesty končí robot, který vyjede aktuální pokus a s ním i všichni za ním. O jejich včasné odklizení se musí postarat soutěžící tým.
Překážky Na trase se mohou nacházet překážky. Kromě překážek přirozených (lavičky atp.) mohou být na trať umísťovány i překážky umělé. Za typickou (umělou) překážku se považuje například figurant či papírová krabice od banánů. Roboti nesmí vejít v kontakt s překážkou. Překážka je vždy umístěna tak, že blokuje maximálně polovinu šířky cesty.
Bodování Vyhrává tým, jehož roboti budou trasu nejlépe zdolávat. Trasa bude rozdělena na úseky 20m až 40m dlouhé s tím, že pevně budou dány křižovatkové úseky (5m před a 5m po) a vnitřní segmenty se pravidelně dorozdělí. Za autonomní projetí úseku získává tým 1 bod (tzv. „bod za cestu”). Za dovezení jednoho kusu nákladu na konec úseku získává tým „bod za náklad”. Každý robot může vézt jeden „náklad”. Úspěšným objetím překážky může robot počet svých získaných bodů zdvojnásobit. Celkem tedy může tým za jeden úsek získat až 8 bodů. Pokud ale tým využije tlačítko ERROR nezískává za daný úsek bod žádný. Navíc pokud robot vyjede z cesty, aktuální pokus končí pro něj a všechny roboty v koloně za ním. Stejně tak pokud dojde ke kontaktu s překážkou. Kolona ale může před překážkou zastavit a vizuálně či zvukově upozornit, že překážka byla detekována, ale objíždění se neplánuje. Žádné další body v tomto případě kolona nezíská, ale překážka (umělá) bude odstraněna a je možné pokračovat v cestě.
Homologace Tým se může zúčastnit soutěže, pokud ukáže, že je schopen získat alespoň jeden bod. Nutnou podmínkou je tedy schopnost projet jeden úsek bez použití tlačítka ERROR a bez kontaktu s překážkou. S robotem musí být možnost snadno manipulovat: dvě osoby ho mohou odnést několik desítek metrů. Použití tekutin, žíravin, pyrotechnických materiálů a živých bytostí je zakázáno. Každý robot bude během jízd doprovázen jednou osobou z týmu, starší 18 let, která je za jeho chování zcela zodpovědná.
Organizace Soutěž bude mít 5 kol. Pro každé kolo bude vybrána jiná trasa. Vybraná trasa bude oznámena 10 minut před startem kola. Pořadí robotů na startu každého kola bude jiné, náhodné. Na trase mohou být současně roboti několika týmů (časový odstup mezi jednotlivými starty bude minimálně 5 minut). Rychlost v této soutěži nehraje roli (je omezena na 2.5m/s). Do celkového výsledku se sčítají body za úspěšně projeté úseky za všechna kola. Navíc pokud se robot nebude 60s pohybovat, bude aktuální pokus zastaven. Maximální doba jednoho pokusu je omezena na 30 minut.
Volná jízda V rámci jednoho extra kola si tým může vybrat úsek, na kterém jeho robot bude demonstrovat nějaký svůj originální prvek. Může to být ukázka parkování, slalom, tanečky na cestě, automatická pokládka a nakládka zátěže, … nebudou kladena jiná než bezpečnostní omezení. Hodnocení této exhibice bude nezávisle na hlavní soutěži.

Odlišnosti oproti minulému ročníku

  • Zadání trasy nebude dostupné den před soutěží. Nebude tedy možné předem projet trasu s robotem řízeným joystickem a později při soutěži pouze „přehrát” zaznamenaná data.
  • Vlastní zadání bude formou posloupnosti písmenek označující jednotlivé segmenty umožňující snadné zadání těsně před startem.
  • Přidání tlačítka ERROR a zrušení možnosti návratu robotů na cestu po vyjetí. Na roboty se během soutěže už nesmí sahat!
  • Překážky a bodování s nimi související.
  • Maximální doba jednoho pokusu je omezena na 30 minut.
  • Exhibice v rámci volné jízdy

Datum a místo konání

Pro veřejnost se soutěž bude konat v sobotu 20. září 2008 v Praze, 10-17h ve Stromovce. V případě velmi nepříznivého počasí se soutěž může přesunout na neděli.
Pro týmy bude akce opět třídenní: v pátek budou probíhat homologace, v sobotu soutěž a v neděli interní workshop na téma: „co se vlastně skrývá v jednotlivých, vámi vyrobených, unikátech.”

Registrace

Pokud vás pravidla soutěže zaujala a chtěli byste se jí aktivně zúčastnit, tak se nám ozvěte pomocí kontaktního formuláře.
Termín registrace je do 31. července 2008.