czech english

Pravidla

povinný náklad

Pomalu se blíží termín registrace pro šestý ročník soutěže autonomních robotů, který se bude letos konat ve Vídni, Türkenschanzpark a to 17. září 2011. Pravidla jsou podobná jako minulý ročník v Bratislavě: roboti dostanou pouze pozici cíle a mapu. Všichni roboti budou startovat současně. Na rozdíl od loňska je ale již náklad (pětilitrový soudek s pivem) povinný.

Cíl

Cílem soutěže Robotour je podpořit vývoj robotů schopných dopravit vás třeba ráno do práce nebo vám přivézt stavební materiál, co jste si právě objednali v online obchodě. Cesta k takovému cíli nebude ani jednoduchá ani krátká, ale věříme, že výsledek bude stát za to .

Mapy

V předchozích ročnících bylo hojně využíváno mapování soutěžního prostřední před vlastní soutěží. Tyto mapy sahaly od jednoduchých záznamů ujeté vzdálenosti (odometrie) a směru (kompas) až po netriviální analýzu obrazu z kamery a zapamatování si význačných bodů.
Takový způsob navigace ale předurčoval robotům pohyb pouze tam, kde jeho tvůrce strávil často i několik dnů relativně namáhavým a vyčerpávajícím vytvářením velmi specifických map. Je poměrně zřejmé, že vytvořit tímto způsobem mapu pro robota na cestu například z Písku do Opavy, nebude práce zrovna na jedno odpoledne.
Na druhou stranu ale existují dostupné mapy, na jejichž tvorbě se podílí mnoho lidí a díky tomu mají stále lepší pokrytí. To je možné jen proto, že se všichni shodli na tom, jak má taková mapa vypadat.
Důležitý koncept propagovaný open street map je ověřitelnost. Krátká citace z této stránky: ,,informace v mapě je ověřitelná (verifiable), pokud lze prokázat, že pravda či lež. Dále je ověřitelná tehdy a pouze tehdy, když nezávislí uživatelé při pozorování stejné vlastnosti dojdou vždy ke stejnému závěru.
Naším cílem není začít diskusi o sdílených robotických mapých. Chceme stavět na tom, čehož bylo již dosaženo aktivitou Open Street Map.

Motivace pro rok 2011

Šestý ročník by měl být dalším krokem na cestě k chytřejším a autonomnějším robotům. Na rozdíl od prvních ročníků roboti dostanou pouze mapu a souřadnice cíle. Robot úspěšně řešící tuto úlohu by měl být schopen demonstrovat své schopnosti v jakémkoli parku, s odpovídající mapou, kde dosud nikdy nebyl.
Robot je povinnen vézt náklad, tedy co dříve byla bodově zvýhodněná varianta je letos poprvé nutnost. Navíc náklad musí být snadno naložitelný a vyložitelný. Stejně jako v loňském ročníku bude pro zvýšení divácké atraktivity start robotů hromadný.

Pravidla

Úkol Úkolem robotů je v zadaném časovém limitu 30min dopravit náklad do cíle vzdáleného až 1km. Roboti musí být plně samostatní, nesjíždět z cesty a správně se rozhodovat na křižovatkách podle zadané mapy. Místo startu i místo cíle bude pro všechny roboty stejné.
Mapa Roboti mohou používat pouze Open Street Map. Cokoliv co je verifikovatelné a je popsané na mapové prvky je možné použíty týmy pro úpravu mapy soutěžního prostoru.
Roboti Tým může letos nasadit pouze jednoho robota. Robot musí mít EMERGENCY STOP tlačítko, které robota zastaví. Tlačítko musí být snadno přístupné, červené a musí být pevnou součástí robota (aka Big Red Switch), aby se v případě hrozícího nebezpečí dalo snadno stisknout. S robotem musí být možnost snadno manipulovat: libovolné dvě dospělé osoby ho mohou odnést několik desítek metrů. Je zároveň definovaná minimální velikost — na robotovi musí být během celé soutěže umístěn plný 5l pivní soudek.
Vyjetí z cesty Je dovoleno se pohybovat pouze po parkových cestičkách. Pokud robot sjede z cesty, aktuální pokus pro něj končí. O jeho včasné odklizení se musí postarat soutěžící tým.
Překážky Na trase se mohou nacházet překážky. Kromě překážek přirozených (lavičky atp.) mohou být na trať umísťovány i překážky umělé. Za typickou (umělou) překážku se považuje například figurant, papírová krabice od banánů či jiný robot. Roboti nesmí vejít v kontakt s překážkou. Kontakt s překážkou znamená ukončení pokusu. Robot může před překážkou zastavit a vizuálně či zvukově upozornit, že překážka byla detekována. Fakt, že překážka už není přítomná musí roboti detekovat sami.
Interakce robotů Situace, kdy rychlejší robot dojede robota pomalejšího, nebude nijak zvláštně řešena. Rychlejší robot se může k pomalejšímu zachovat například jako k překážce — tj. objet ho nebo počkat, až odjede sám. Obecně budou respektována pravidla silničního provozu: přednost zprava, vyhýbání se vpravo, předjíždění vlevo.
Start Všichni roboti budou startovat současně na jedné z parkových cest (všichni stejné). Startovní oblast pro jeden tým bude mít velikost cca 1.5x1.5 metru. Startovní oblasti budou umístěny těsně za sebou při jedné straně cesty. V rámci startovní oblasti může tým umístit robota podle vlastního uvážení. Pořadí robotů na startu bude dané výsledky v předešlých kolech (lepší robot bude blíže k cíli). V prvním kole bude pozice určena pořadím úspěšné homologace. Roboti startují automaticky pomocí vnitřních časovačů. Minutu před startem už nesmí docházet k žádné interakci s robotem. Roboti, kteří vystartují před oficiálním startem, budou z daného kola diskvalifikování a získají nula bodů.
Blokování dopravy Vzhledem k potenciálním dopravním zácpám, na úzkých cestičkách s množstvím robotů, je zavedeno nové pravidlo blokování dopravy. Libovolný tým může nařknout robota jiného týmu, že blokuje dopravu. Od chvíle námitky musí nařčený robot během jedné minuty opustit oblast definovanou +/- jeden metr z aktuální pozice. Pokud se mu to nepodaří bude robot zastaven a odstraněn z cesty. V opačném případě soutěž pokračuje, ale žalující tým dostane napomenutí z falešného nařčení. Pokud se to bude opakovat 3x, robot žalujícího týmu bude zastaven a odstraněn z cesty.
Bodování Vyhrává tým, jehož robot bude trasu nejlépe zdolávat. Rozhodující je vzdušná vzdálenost poslední pozice (vyjetí z cesty, kolize či vypršení časového limitu) k cíli. Tým získává 1 bod za každý metr směrem k cíli = vzdálenost(start,cíl)-vzdálenost(konečná pozice,cíl). V daném kole tedy robot může získat nejvýše počet bodů roven vzdušné vzdálenosti start-cíl.
Organizace Soutěž bude mít 4 kola. Pro každé kolo bude vybrán jiný start a cíl. Vybraný cíl bude oznámen 10 minut před startem kola. Rychlost v této soutěži nehraje roli (je omezena na 2.5m/s). Do celkového výsledku se sčítají body za všechna kola. Kolo začíná vždy v určený čas a končí po 30 minutách. Robot musí opustit startovní oblast nejpozději do 10 minut od startu. Každý tým musí zajistit jednu osobu znalou pravidel, která bude během soutěžního dne patřit do týmu rozhodčích.
Homologace Tým se může zúčastnit soutěže, pokud ukáže, že je schopen získat alespoň jeden bod. Nutnou podmínkou je projet desetimetrový úsek bez kontaktu s překážkou. Testována bude startovací procedura (automatický start) a funkčnost EMERGENCY STOP tlačítka. Použití tekutin, žíravin, pyrotechnických materiálů a živých bytostí je zakázáno. Každý robot bude během jízd doprovázen jednou osobou z týmu, starší 18 let, která je za jeho chování zcela zodpovědná.
Technická dokumentace Každý tým dodá ke svému robotu (robotům) základní technickou dokumentaci (pro prezentace, veřejnost a novináře). Vítězné týmy (1. až 3. místo) pak budou požádány o podrobnější dokumentaci pro webovou prezentaci a tedy zjednodušení zapojení nováčků do soutěže v následujícím roce.

Odlišnosti oproti minulému ročníku

  • Náklad, plný pětilitrový sud, je povinný.
  • Nové pravidlo o blokování dopravy.
  • Roboti by měly být připravení na špatné počasí.

Datum a místo konání

Pro veřejnost se soutěž bude konat v sobotu 17. září 2011 v jednom ze tří předvybraných parků ve Vídni/Rakousko (10-17h). V případě velmi nepříznivého počasí se soutěž může přesunout na neděli.
Pro týmy bude akce opět třídenní: v pátek budou probíhat homologace, v sobotu soutěž a v neděli interní workshop na téma: „co se vlastně skrývá v jednotlivých, vámi vyrobených, unikátech.”

Registrace

Pokud vás pravidla soutěže zaujala a chtěli byste se jí aktivně zúčastnit, tak se nám ozvěte pomocí kontaktního formuláře.
Termín registrace je do 31. července 2011 (prodloužen do 15. srpna 2011).

Linky


Pokud máte zájem tuto soutěž nějak podpořit nebo něco zajímavého nabídnout, napište nám.

Organizace

Sponzoři