czech english

Pravidla

hromadný start, navigace k cíli

Pátý ročník soutěže autonomních outdoor robotů se bude konat 18. září 2010 na Slovensku v jednom ze tří předvybraných parků v Bratislavě. Na rozdíl od předešlých ročníků roboti dostanou pouze mapu a souřadnice cíle. Roboti nebudou přesně znát svoji startovní polohu a interakce s operátorem se omezí na zadání cíle. Robot úspěšně řešící tuto úlohu by měl být schopen demonstrovat své schopnosti v jakémkoli parku s odpovídající mapou.

Cíl

Cílem soutěže Robotour je podpořit vývoj robotů schopných dopravit vás třeba ráno do práce nebo vám přivézt stavební materiál, co jste si právě objednali v online obchodě.
Cesta k takovému cíli nebude ani jednoduchá ani krátká, ale věříme, že výsledek bude stát za to .

Mapy

V předchozích ročnících bylo hojně využíváno mapování soutěžního prostřední před vlastní soutěží. Tyto mapy sahaly od jednoduchých záznamů ujeté vzdálenosti (odometrie) a směru (kompas) až po netriviální analýzu obrazu z kamery a zapamatování si význačných bodů.
Takový způsob navigace ale předurčoval robotům pohyb pouze tam, kde jeho tvůrce strávil často i několik dnů relativně namáhavým a vyčerpávajícím vytvářením velmi specifických map. Je poměrně zřejmé, že vytvořit tímto způsobem mapu pro robota na cestu například z Písku do Opavy, nebude práce zrovna na jedno odpoledne.
Na druhou stranu ale existují dostupné mapy, na jejichž tvorbě se podílí mnoho lidí a díky tomu mají stále lepší pokrytí. To je možné jen proto, že se všichni shodli na tom, jak má taková mapa vypadat. Pokud má být malá skupina lidí někdy schopná postavit robota schopného pohybu v „našem světě”, je třeba aby tento robot využíval „naše mapy” — to jest mapy, které je schopen vytvořit i někdo jiný než autor robota. A to jsme se rozhodli v tomto ročníku podpořit…

Motivace pro rok 2010

Pátý ročník by měl být dalším krokem na cestě k chytřejším a autonomnějším robotům. Na rozdíl od předešlých ročníků roboti dostanou pouze mapu a souřadnice cíle. Roboti nebudou přesně znát svoji startovní polohu a interakce s operátorem se omezí na zadání cíle. Robot úspěšně řešící tuto úlohu by měl být schopen demonstrovat své schopnosti v jakémkoli parku s odpovídající mapou.
Stejně jako v minulých ročnících jsou podporováni robustnější roboti schopní převážet náklad. Pro zvýšení divácké atraktivity bude start robotů hromadný. Dále bude zavedena samostatná kategorie WagonOpen pro podpoření začínajících týmů.

Pravidla

Úkol Úkolem robotů je v zadaném časovém limitu 30min dopravit náklad do cíle vzdáleného až 1km. Roboti musí být plně samostatní, nesjíždět z cesty a správně se rozhodovat na křižovatkách podle zadané mapy. Místo startu i místo cíle bude pro všechny roboty stejné.
Mapa Vektorová mapa chodníků v parku bude vycházet z vektorizace ortofotomapy a týmy si ji mohou dále zpřesňovat. Základní idea je převzata z Open Street Map. Ve výsledku budou moci roboti použít pouze tuto sdílenou mapu — jakékoli jiné mapy jsou zakázány!
Roboti Tým může letos nasadit pouze jednoho robota. Každý robot musí mít EMERGENCY STOP tlačítko, které robota zastaví. Tlačítko musí být snadno přístupné, červené a musí být pevnou součástí robota (aka Big Red Switch), aby se v případě hrozícího nebezpečí dalo snadno stisknout. S robotem musí být možnost snadno manipulovat: libovolné dvě dospělé osoby ho mohou odnést několik desítek metrů. Je zároveň definovaná minimální velikost — na robotovi musí být během celé soutěže umístěn 5l pivní soudek (alespoň prázdný).
Vyjetí z cesty Je dovoleno se pohybovat pouze po parkových cestičkách. Pokud robot sjede z cesty, aktuální pokus pro něj končí. O jeho včasné odklizení se musí postarat soutěžící tým.
Překážky Na trase se mohou nacházet překážky. Kromě překážek přirozených (lavičky atp.) mohou být na trať umísťovány i překážky umělé. Za typickou (umělou) překážku se považuje například figurant, papírová krabice od banánů či jiný robot. Roboti nesmí vejít v kontakt s překážkou. Kontakt s překážkou znamená ukončení pokusu. Robot může před překážkou zastavit a vizuálně či zvukově upozornit, že překážka byla detekována. Fakt, že překážka už není přítomná musí roboti detekovat sami.
Interakce robotů Situace, kdy rychlejší robot dojede robota pomalejšího, nebude nijak zvláštně řešena. Rychlejší robot se může k pomalejšímu zachovat například jako k překážce — tj. objet ho nebo počkat, až odjede sám. Obecně budou respektována pravidla silničního provozu: přednost zprava, vyhýbání se vpravo, předjíždění vlevo.
Start Všichni roboti budou startovat současně na jedné z parkových cest (všichni stejné). Minimální šířka cesty, na které se bude startovat, je 3 metry. Startovní oblast pro jeden tým bude mít velikost cca 1.5x1.5 metru. Startovní oblasti budou umístěny těsně za sebou při jedné straně cesty. V rámci startovní oblasti může tým umístit robota podle vlastního uvážení. Pořadí robotů na startu bude dané výsledky v předešlém kole (lepší robot bude blíže k cíli). V prvním kole bude pozice určena pořadím úspěšné homologace. Roboti startují automaticky pomocí vnitřních časovačů. Minutu před startem už nesmí docházet k žádné interakci s robotem.
Bodování Vyhrává tým, jehož robot bude trasu nejlépe zdolávat. Rozhodující je vzdušná vzdálenost poslední pozice (vyjetí z cesty, kolize či vypršení časového limitu) k cíli. Tým získává 1 bod (tzv. „bod za cestu”) za každý metr směrem k cíli = vzdálenost(start,cíl)-vzdálenost(konečná pozice,cíl). Za vezení nákladu získává tým dvojnásobek („body za náklad”). Každý robot může vézt jeden „náklad”. Nákladem se rozumí 5l pivní soudek (plný). V daném kole tedy robot může získat nejvýše počet bodů roven dvojnásobku vzdušné vzdálenosti start-cíl. Pokud robot neopustí startovní oblast, získá 0 bodů.
Organizace Soutěž bude mít 4 kola. Pro každé kolo bude vybrán jiný start a cíl. Vybraný cíl bude oznámen 10 minut před startem kola. Rychlost v této soutěži nehraje roli (je omezena na 2.5m/s). Do celkového výsledku se sčítají body za všechna kola. Kolo začíná vždy v určený čas a končí po 30 minutách. Robot musí opustit startovní oblast nejpozději do 10 minut od startu. Pokud se robot mimo startovní oblast nebude 60 sekund pohybovat, bude aktuální pokus ukončen. Každý tým musí zajistit jednu osobu znalou pravidel, která bude během soutěžního dne patřit do týmu rozhodčích.
Homologace Tým se může zúčastnit soutěže, pokud ukáže, že je schopen získat alespoň jeden bod. Nutnou podmínkou je projet desetimetrový úsek bez kontaktu s překážkou. Testována bude startovací procedura (automatický start) a funkčnost EMERGENCY STOP tlačítka. Použití tekutin, žíravin, pyrotechnických materiálů a živých bytostí je zakázáno. Každý robot bude během jízd doprovázen jednou osobou z týmu, starší 18 let, která je za jeho chování zcela zodpovědná.
Technická dokumentace Každý tým dodá ke svému robotu (robotům) základní technickou dokumentaci (pro prezentace, veřejnost a novináře). Vítězné týmy (1. až 3. místo) pak budou požádány o podrobnější dokumentaci pro webovou prezentaci a tedy zjednodušení zapojení nováčků do soutěže v následujícím roce.
Kategorie VagónkyOpen roboti BODY a TAIL z minulých ročníků se mohou zůčastnit nové kategorie „WagonOpen”. Její hodnocení bude nezávislé na hlavní soutěži a hlavní motivací je umožnit zapojení nováčků. Tato soutěž bude mít 3 kola a cílem bude se udržet za vedoucím robotem. Každý robot (vagónek) bude mít rampu na umístění majáčků pro napojení více robotů v kolonu. Detaily budou upřesněny v FAQ1. Omezení rozměrů a bodování za inteligenci a za náklad bude převzaté z hlavní soutěže tak, aby hardware robota mohl být využit v dalším ročníku v hlavní kategorii.

Odlišnosti oproti minulému ročníku

 • Hromadný start všech robotů z jednoho, předem neznámého, místa.
 • Je zakázáno mapovat si soutěžní prostor před vlastní soutěží. Místo toho mohou týmy využívat mapu, na jejíž tvorbě se mohou aktivně podílet.
 • Kolona robotů HEAD, BODY a TAIL již není nijak podporována.
 • Každý robot musí být schopen uvést 5l sud piva (alespoň prázdný).
 • Přesná poloha cíle bude známá 10min před startem.
 • Automatický start pomocí časovače.
 • Místo PAUSE tlačítka bude pouze vyžadováno EMERGENCY STOP tlačítko, které může kdokoliv použít v případě nebezpečné situace — například poruše robota. Jeho stisk znamená ukončení pokusu.
 • Za Big Red Switch není možné považovat klávesnici (ano, je pozoruhodné, že i po těch letech to pořád některým týmům není jasné). Prostě dejte na svého robota snadno dostupný červený vypínač. Bez odpovídajícího BRS nebude robot do soutěže připuštěn.
 • Není omezení na velikost překážky. Mohou tedy nastat situace, kdy bude celá cesta blokovaná a překážku není možné objet.
 • Nebude k dispozici referenční maják.
 • Nebude kategorie „volná jízda”.
 • Troubit na překážku je i nadále možné, ale efekt to bude mít pouze v případě, kdy je překážkou například zvědavá babička. Naopak lavička (přes zvukovou podobnost obou slov) si troubení moc nevšimne. Stejně tak na něj nemusí zareagovat cizí robot nebo krabice od banánů.

Datum a místo konání

Pro veřejnost se soutěž bude konat v sobotu 18. září 2010 v jednom ze tří předvybraných parků v Bratislavě. V případě velmi nepříznivého počasí se soutěž může přesunout na neděli.
Pro týmy bude akce opět třídenní: v pátek budou probíhat homologace, v sobotu soutěž a v neděli interní workshop na téma: „co se vlastně skrývá v jednotlivých, vámi vyrobených, unikátech.”

Registrace

Pokud vás pravidla soutěže zaujala a chtěli byste se jí aktivně zúčastnit, tak se nám ozvěte pomocí kontaktního formuláře.
Termín registrace je do 31. července 2010.

Linky

Pokud máte zájem tuto soutěž nějak podpořit nebo něco zajímavého nabídnout, napište nám.

Organizace

Hlavní sponzor

Ostatní sponzoři